สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไรหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร

116 views

-

     การ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร นั้นคือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี อย่างห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจมามีรอบระยะเวลาบัญชีครบ 12 เดือน เป็นรอบระยะบัญชีปกติ 1 มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี ผู้ประกอบการจะมีหน้าที่ ยื่น ภ.ง.ด.51 คืออะไร ( แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ) ภายใน 2 เดือน นับจากวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีถึงวันสุดท้าย ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ( ยื่นภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี ) โดยในการ ยื่น ภ.ง.ด.51คืออะไร จะสามารถยื่นได้ที่กรมสรรพากรเขตพื้นที่หรือ ยื่น ภ.ง.ด.51คืออะไร แบบออนไลน์ผ่านระบบ E-FILING ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th ซึ่งจะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน

Techvision Accounting ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร

     บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริการ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร โดยทีมงานคุณภาพที่คอยให้บริการช่วยวางแผนภาษี พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดภาษีมากที่สุด และทำให้เจ้าของธุรกิจมีเวลาบริหารงานมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลามากังวลใจเรื่องการ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร ซึ่งทางบริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด จะดำเนินการวางแผนภาษี และ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ทางเรายังพร้อมให้คำปรึกษาในวิธีการยื่นแบบที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการที่ไว้ใจให้เราดูแลด้านภาษีอีกด้วย หากสนใจบริการ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร สามารถติดต่อทางเราได้ทุกช่องทาง

ค่าบริการ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร กับ Techvision Accounting

     Techvision Accounting ให้บริการด้านการ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร ถูกต้องตามหลักกรมสรรพากร อีกทั้งยังให้บริการทางด้านการจดทะเบียนบริษัท จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษีรายเดือนและสิ้นปี ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด จดเลิกบริษัท โดยในการ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร ท่านเพียงส่งเอกสารรายได้และค่าใช้จ่ายให้ทางเรา ทางเราจะจัดทำแบบฟอร์ม พร้อมช่วยวางแผนภาษีให้ถึงสิ้นปี เพื่อให้ท่านประหยัดเรื่องภาษีมากที่สุด และเมื่อวางแผนภาษีเรียบร้อย เราจะดำเนินการ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร ให้ท่านภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด โดยอัตราค่าบริการของทาง Techvision Accounting อยู่ที่ 1,500 บาท ( ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

     ผู้ประกอบการหลายๆท่านอาจกำลังสนใจว่าการ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร นั้นคือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งปี โดยจะต้องดำเนินการยื่นภายใน 2 เดือน นับจากวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีถึงวันสุดท้าย ของรอบระยะเวลา 6 เดือน โดยบริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ให้บริการด้านการ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร ด้วยทีมงานคุณภาพ พร้อมทั้งวางแผนภาษีและบริหารรายได้ค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการยื่นภาษีถูกต้อง ครบถ้วนและ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร ภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด ในราคาค่าบริการที่เป็นกันเอง ผู้ประกอบการที่เลือกใช้บริการกับเราจะไม่ต้องกังวลในใจเรื่องภาษี และการ ยื่น ภ.ง.ด. 51 คืออะไร อีกต่อไปข่าวสารล่าสุด

จดพาณิชย์ ดีไหม กับ Techvision Accounting
จดพาณิชย์ ดีไหม กับ Techvision Accounting

จดพาณิชย์ ดีไหม เหมาะสำหรับธุรกิจค้าขายและบริการขนาดเล็ก กิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว ทำการค้าขายแบบง่ายไม่ซับซ้อน ทั้งการค้าขายแบบทั่วไป และการขายออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการควรปรึกษาด้านการ จดพาณิชย์ ดีไหม กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์สูงสุด

23/11/2023 17:00
จดทะเบียนการค้า ที่ไหน  กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ที่ไหน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เขตพื้นที่ตั้งกิจการ เช่น เขตกรุงเทพฯ สำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรณีพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถยื่น จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตที่ตั้งธุรกิจ เป็นต้น

23/10/2023 17:00
จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง
จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 เมื่อผู้ประกอบการเริ่มต้นทำธุรกิจ ซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มต้นธุรกิจ โดยผู้ประกอบการจะต้องเดินทางไป จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ที่สำนักงานเขตพื้นที่หรืออบต.ตามที่ตั้งสถานประกอบการ

12/10/2023 17:00