สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ

45 views

บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ

     ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเข้าข่ายต้อง รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ หรือจดทะเบียนพาณิชย์จะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มประกอบธุรกิจ โดยสามารถไปจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หรือเขตตามที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ซึ่งการ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ เป็นการยืนยันว่าธุรกิจร้านค้าของคุณถูกต้องตามกฎหมาย และข้อดีคือสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาลูกค้า ส่วนรูปแบบในการ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ จะแบ่งได้ 2 แบบคือ จดทะเบียนพาณิชย์แบบมีหน้าร้าน และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ของการ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ สอบถามทางเราได้ตลอด

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ กับ Techvision Accounting

     Techvision Accounting บริการ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ เป็นสำนักงานบัญชีที่มีความมุ่งเน้นบริการแบบมืออาชีพ พนักงานมีการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งผู้บริหารยังเป็นนักพัฒนามีการออกแบบระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริการ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ ถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นผู้ช่วยดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มจนถึงการจดทะเบียนเสร็จสิ้น โดยทางเรามีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ รวมถึงช่วยดูแลงานด้านบัญชีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีรายเดือน การยื่นภาษี หรือการปิดงบการเงิน ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

เอกสารที่ใช้ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ มีอะไรบ้าง

     เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมสำหรับ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ คือ

  • คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สัญญาเช่า/หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) หากไม่ได้ไปดำเนินการ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ ด้วยตนเอง
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  • แผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
  • รูปถ่ายภายใน-ภายนอกสำนักงานที่ใช้ในการ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ
  • หน้าบุ๊กแบงค์ ธนาคารที่รับโอนเงิน (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายป้ายชื่อร้านที่ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ
  • หนังสือชี้แจง (ในกรณีที่เปิดธุรกิจมานานแล้ว และไม่ได้ยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันหลังจากเริ่มเปิดธุรกิจ)

     รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ หรือการจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และความมีตัวตนในการประกอบธุรกิจ จะต้องยื่น รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบ เปลี่ยนแปลง หรือเลิกกิจการ โดยการจดทะเบียนจะดำเนินการได้ 2 แบบ คือการ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ สำหรับผู้ประกอบการที่มีหน้าร้าน และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจร้านค้าที่มีเว็บไซต์และแอปที่จ่ายเงินออนไลน์ได้ โดยจะต้องแสดงใบ รับจดทะเบียนการค้า สมุทรปราการ ไว้ในสำนักงานที่เปิดเผย และเห็นได้ง่ายข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

มีหน้าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องไปยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ

12/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง ได้แก่ ชื่อร้านค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน/ที่ตั้งร้านค้า สัญญาเช่า/หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่ตั้งร้านค้าที่ใช้ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง หน้าเพจร้านค้าออนไลน์ /วิธีการสั่งซื้อ/ ชำระเงิน /ส่งสินค้า และหน้าบุ๊กแบงก์

09/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี

การ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี เป็นการแสดงว่าธุรกิจของท่านเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การเสียภาษีนั้นจะเหมือนบุคคลธรรมดา โดยจะประเมินจากรายได้ที่ท่านได้รับ คำนวณภาษีตามขั้นบันไดสามารถเลือก "หักค่าใช้จ่าย" ได้ 2 แบบ คือ แบบหักตามจริง และแบบเหมา 60% หากสนใจบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี ติดต่อทางเราได้เลย

08/04/2024 17:00