สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ



หน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ

31 views

บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ

     รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ เป็นการจดทะเบียนร้านค้าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจค้าขายตามที่กฎหมายกำหนดให้จดทะเบียน ซึ่งการจดทะเบียนจะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า และสร้างความมั่นใจได้ว่าร้านค้านี้ได้ รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ มีตัวตนและมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งแล้ว ลูกค้าสามารถรับ-คืน-เปลี่ยนสินค้าได้ แต่ถ้าเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียวซึ่งไม่มีการขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ถ้าธุรกิจเข้าข่ายก็ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ ภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ โดยการจดทะเบียนพาณิชย์นั้นมีทั้งหมด 2 รูปแบบคือจดทะเบียนพาณิชย์แบบมีหน้าร้าน และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นร้านค้าออนไลน์ มีช่องทางการจ่ายเงินออนไลน์ หากสนใจอยากจดทะเบียนติดต่อได้ที่ บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ

รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ ใช้เอกสารอะไรบ้าง กับ Techvision Accounting

     เอกสารที่ใช้ รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของธุรกิจ แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ. ซึ่งสามารถขอได้จากสำนักงานเขตทุกเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา หรือดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ แผนที่แสดงสถานที่ตั้งร้านที่จะ รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า (กรณีเจ้าของธุรกิจไม่ใช่เจ้าของสถานที่) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ และรูปภาพประกอบร้านค้า/สินค้า เอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงเอกสาร รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ เบื้องต้นเท่านั้น หากผู้ประกอบการสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดบริการของทางเทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ติดต่อทางได้ทุกช่องทางเราพร้อมให้คำปรึกษาด้าน รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ และวางแผนภาษี

ค่าบริการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ หรือจดทะเบียนการค้า ผู้ประกอบธุรกิจไปดำเนินการเอง แต่ทางเราจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มจดทะเบียนให้ ราคาอยู่ที่ 1,999 บาท แต่หากอยู่นอกเขตพื้นที่ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ เพิ่มเติมอยู่ที่ 1,500 บาท หรือพื้นที่ตั้งของกิจการอยู่ต่างจังหวัด (นอกเขตพื้นที่บริการ) หากให้เราจะเตรียมเอกสารให้ โดยคุณลูกค้าไปดำเนินการด้วยตนเองราคาอยู่ที่ 999 บาท ซึ่งหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ เมื่อดำเนินการจดทะเบียนเสร็จแล้วก็จะมีหน้าที่ต้องนำยื่นภาษีประจำปี ภ.ง.ด.90 หรือภ.ง.ด.91 เป็นต้น

     ผู้มีหน้าที่ รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ ได้แก่ บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบธุรกิจค้าขายตามที่กฎหมายกำหนดให้ รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ โดยจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกอบกิจการ แก้ไข หรือเลิกกิจการ หากหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องเสียค่าปรับ ส่วนผู้ประกอบการที่ รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ แล้วก็จะต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สำนักงานในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ชัดเจน หากสนใจบริการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ สมุทรปราการ ติดต่อได้ที่ บริษัท Techvision Accounting



ข่าวสารล่าสุด

การ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ อะไร?
การ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ อะไร?

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ การที่เราได้มีการนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของสรรพากรตามสถานที่ที่รกำหนดไว้นั้นเอง หากสะดวกไปยื่นเองสามารถไปยื่นได้ที่สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่สาขาที่สะดวกได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

22/02/2024 17:00
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งจะแบ่งได้ 2 แบบคือ จดทะเบียนพาณิชย์แบบมีหน้าร้าน และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา เพื่อให้กิจการมีความน่าเชื่อถือ มีตัวตนและลูกค้ามั่นใจในการซื้อสินค้า

21/02/2024 17:00
ใครมีหน้าที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ
ใครมีหน้าที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

การ รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจได้ว่าร้านค้านี้มีตัวตนและมีสถานประกอบการจริง ลูกค้าสามารถรับ-คืน-เปลี่ยนสินค้าได้ แต่ถ้าเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียวซึ่งไม่มีการขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

20/02/2024 17:00