สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoจดทะเบียนบริษัททุกพื้นที่

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนบริษัท smeหน้าแรก

>

จดทะเบียนบริษัททุกพื้นที่

>

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนบริษัท sme

56 views

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนบริษัท sme

     การ จดทะเบียนบริษัท sme  สำหรับผู้ประกอบการหลายๆ คนมักมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำบาก เพราะต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องเตรียมเอกสารมากมาย แต่ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการพัฒนาระบบ จดทะเบียนบริษัท sme  ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ทำให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถจดในวันเดียวกันได้ ทำให้ระยะเวลาที่ใช้สั้นลง นอกจากนี้ยังลดจำนวนผู้เริ่มก่อการจาก 7 คนลดเหลือ 3 คนขึ้นไป แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องเอกสาร จดทะเบียนบริษัท sme  ที่ต้องจัดทำยังเหมือนเดิมทุกประการ ส่วนการจองชื่อบริษัทสามารถยื่นจองชื่อนิติบุคคลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของ DBD ได้ แต่ต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงกับบริษัทที่เคย จดทะเบียนบริษัท sme  ไปแล้ว โดยชื่อที่จองจะมีอายุภายใน 30 วัน

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ จดทะเบียนบริษัท sme กับ Techvision Accounting

     การ จดทะเบียนบริษัท sme  กับ Techvision Accounting บริษัทที่มีความชำนาญทางด้านการรับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และงานจดทะเบียนอื่นๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการที่เลือกใช้บริการประหยัดเวลาในขั้นตอนการดำเนินงาน จดทะเบียนบริษัท sme  รวมถึงการประหยัดต้นทุนและได้งานที่มีคุณภาพ ลูกค้าจำนวนมากจึงไว้วางใจ และหันมาใช้บริการกับเรา นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ จดทะเบียนบริษัท sme  เรียบร้อยแล้ว หากต้องการเพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือเลิกกิจการ ทางเรามีบริการ จดทะเบียนบริษัท sme  ให้เป็นไปตามระเบียบ และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดด้วยความสะดวก รวดเร็ว

ค่าบริการ จดทะเบียนบริษัท sme โดย บริษัท Techvision Accounting

     Techvision Accounting บริการรับ จดทะเบียนบริษัท sme ตามระเบียบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด โดยอัตราค่าบริการ จดทะเบียนบริษัท sme เริ่มต้นเพียง 2,499 9,499 และ 11,999 บาท ฟรีตราประทับพร้อมหมึกในตัว และค่าธรรมเนียมไม่บวกเพิ่ม ซึ่งค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแพ็กเกจที่เลือกหรือตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ โดยทางบริษัทของเรามั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับข้อมูลในการ จดทะเบียนบริษัท sme อย่างครบถ้วน และทำให้การจดจัดตั้งบริษัทใหม่ของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น

     การ จดทะเบียนบริษัท sme  เป็นนิติบุคคล ปัจจุบันทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดให้มีหุ้นส่วนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยผู้ประกอบการสามารถไป จดทะเบียนบริษัท sme  ได้ที่กรมพัฒน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ก็ได้ตามความสะดวกของท่าน และสามารถจองชื่อนิติบุคคลได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษโดยชื่อจะต้องมีความสอดคล้องกัน พร้อมทั้งข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สมัคร user ในการจองชื่อบริษัท ทาง เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ยินดีบริการ จดทะเบียนบริษัท sme  ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทำให้การ จดทะเบียนบริษัท sme  ของท่านเป็นเรื่องง่ายจดทะเบียนบริษัททุกพื้นที่ล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนบริษัทคนเดียว 2565
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนบริษัทคนเดียว 2565

สำหรับการ จดทะเบียนบริษัทคนเดียว 2565 ณ ปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มในการบังคับใช้หรือไม่ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว ยังคงเป็นร่างอยู่ ยังไม่บังคับใช้ อย่างไรก็ตามโอกาสที่จะผ่านร่างและบังคับใช้ก็ยังมีอยู่ ทุกท่านที่ต้องการ จดทะเบียนบริษัทคนเดียว 2565 คงอดใจรออีกไม่นาน

01/07/2022 17:00
การ จดทะเบียน สำนักงานบัญชี คืออะไร
การ จดทะเบียน สำนักงานบัญชี คืออะไร

จดทะเบียน สำนักงานบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล คือ การจดทะเบียนของการดำเนินกิจการในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินกิจการในลักษณะบุคคลธรรมดา กลายมาเป็นการดำเนินการในรูปแบบที่มีการจดทะเบียน จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นต้องเข้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมีรายละเอียดที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งทางเรามีบริการ จดทะเบียน สำนักงานบัญชี

22/06/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนบริษัท ขั้นต่ำ
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนบริษัท ขั้นต่ำ

จดทะเบียนบริษัท ขั้นต่ำ สำหรับการเริ่มต้นของเกณฑ์ขั้นต่ำสุดในการกำหนดองค์ประกอบต่างๆ ของการจดทะเบียนบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวนผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งที่มักถูกถามขึ้น และด้วยการจดทะเบียนบริษัทสามารถทำได้โดยง่าย เพียงใช้บริการสำนักงานบัญชี เพื่อให้การ จดทะเบียนบริษัท ขั้นต่ำ เป็นไปอย่างง่ายดาย

07/06/2022 17:00