สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoผู้ประกอบการ VAT 7
0622057878 @techvisionacc

ความหมายของ ผู้ประกอบการ VAT 7 คืออะไร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่เก็บจากมูลค่าการซื้อขายสินค้าหรือบริการภายในประเทศ และนำการเข้าจากต่างประเทศ โดย ผู้ประกอบการ VAT 7 จะเป็นผู้รับผิดชอบในนำส่งภาษีชนิดนี้ให้กับกรมสรรพากร ในอัตรา 7% ของการขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทย และภาษีในอัตรา 0% กรณีที่เป็นการส่งออกไปต่างประเทศ ผู้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น ผู้ประกอบการ VAT 7 โดยยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมสรรพากรในเขตพื้นที่ หรือผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบออนไลน์ หลังจากการจดทะเบียนเสร็จสิ้นจะได้เอกสารสำคัญใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 20 ซึ่ง ผู้ประกอบการ VAT 7 มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรตามแบบ ภพ 30 เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากท่านผู้ประกอบธุรกิจต้องการผู้เชี่ยวชาญดูแลงานด้านนี้ Techvision Accounting มีบริการจดทะเบียนและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ท่าน ผู้ประกอบการ VAT 7 ตามเวลาที่กำหนด หมดห่วงเรื่องการนำส่งล่าช้า ค่าปรับ และการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอีกต่อไป

@techvisionacc

การให้บริการของ Techvision Accounting เกี่ยวกับ ผู้ประกอบการ VAT 7

Techvision Accounting ให้บริการด้านบัญชีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์และผู้ที่ประสงค์เป็น ผู้ประกอบการ VAT 7 ด้วยทีมงานนักบัญชีที่มีประสบการณ์เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารสำคัญในการจดทะเบียน เสนอท่านเซ็นรับรอง และยื่นแบบต่อสรรพากรพื้นที่ของกิจการโดยตรง เราดูแลทุกขั้นตอนเพื่อให้ท่านเป็น ผู้ประกอบการ VAT 7 อย่างสมบูรณ์

@techvisionacc

ราคาค่าบริการสำหรับ ผู้ประกอบการ VAT 7

Techvision Accounting บริการงานจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรของท่าน หากท่านต้องการเป็น ผู้ประกอบการ VAT 7 ถูกต้องตามกฎหมาย เราจะเป็นผู้ช่วยให้การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นงานง่าย รวดเร็วและพร้อมใช้งาน ค่าบริการสำหรับการขึ้นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็น ผู้ประกอบการ VAT 7 เริ่มต้นในราคาเพียง 5,500 บาท ซึ่งราคานี้ แถมฟรี แบบฟอร์มการออกใบกำกับภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ท่านจะเป็น ผู้ประกอบการ VAT 7 ที่เข้าใจเงื่อนไขการออกใบกำกับภาษี และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ถูกต้องที่สุดตั้งแต่ก้าวแรก

ผู้ประกอบการ VAT 7 คือ คำเรียกของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ ที่มีรายได้เกินหรือคาดว่าจะเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับคู่ค้า ต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น ผู้ประกอบการ VAT 7 หลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการ VAT 7 มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร โดยนำส่งส่วนต่างระหว่างภาษีขายกับภาษีซื้อ หากมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ผู้ประกอบการ VAT 7 ก็สามารถทำการขอคืนภาษีได้ แต่จะมีธุรกิจบางประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแม้จะมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ตาม เช่น ค้าขายพืชผลทางการเกษตร ปุ๋ย อาหารสัตว์ ตำราเรียน ขนส่ง ฯลฯ เป็นต้น

  • สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท
  • ติดต่อ : บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
  • Techvision Accounting Co., Ltd.
  • 88/2 หมู่บ้านบุราสิริ-รังสิต หมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000