สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoภงด 90 ภงด 91 ภงด 94
0622057878 @techvisionacc

ภงด 90 ภงด 91 ภงด 94 คืออะไร ต่างกันอย่างไร

ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยมีกิจการทรัพย์สินรายได้ที่เกิดภายในประเทศและต่างประเทศ มีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยยื่นแบบ ภงด 90 ภงด 91 ภงด 94 ซึ่งแบบแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันในการคำนวณภาษี แบบ ภงด 94 เป็นแบบยื่นภาษีครึ่งปีของบุคคลธรรมดา ใช้สำหรับพ่อค้าและแม่ค้าออนไลน์ ผู้ที่มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน วิชาชีพอิสระ รับเหมา และการประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่มีรายได้ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป จะต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในช่วงกรกฎาคม ถึงกันยายนของทุกปี แบบ ภงด 91 ใช้สำหรับผู้ที่มีเงินได้ประเภทเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานเพียงอย่างเดียว แบบ ภงด 90 ใช้สำหรับผู้ที่มีเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำนาญ และเงินได้ประเภทอื่นๆ การยื่นแบบทั้ง 2 ประเภทนี้ จะต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป

@techvisionacc

Techvision Accounting ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ ภงด 90 ภงด 91 ภงด 94

Techvision Accounting เป็นผู้ให้บริการนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90 ภงด 91 ภงด 94 โดยท่านเพียงส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายให้ทางเราดำเนินการบันทึกบัญชี จัดทำเอกสารสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนต่างๆ และคำนวณภาษี พร้อมทั้งยื่นแบบ ภงด 90 ภงด 91 ภงด 94 ต่อกรมสรรพากรให้ท่านด้วยทีมงานนักบัญชีผู้มีประสบการณ์โดยตรง ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามระเบียบของกฎหมาย ทำให้ท่านไร้กังวลเรื่องการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90 ภงด 91 ภงด 94 ที่ผิดพลาด มีเวลาบริหารธุรกิจของท่านอย่างราบรื่น

@techvisionacc

ราคาค่าบริการสำหรับ ภงด 90 ภงด 91 ภงด 94

แพ็กเกจราคาค่าบริการสำหรับยื่นภาษี ภงด 90 ภงด 91 ภงด 94

Techvision Accounting เป็นผู้ให้บริการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90 ภงด 91 ภงด 94 โดย จัดทำเอกสาร คำนวณและยื่นแบบภาษีครบทุกขั้นตอน ตลอดจนให้คำปรึกษา วางแผนการด้านภาษีให้ท่าน อัตราค่าบริการในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90 ภงด 91 ภงด 94 ราคาเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทเท่านั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณรายการเอกสารที่นำมาแสดง

แพ็กเกจราคาค่าบริการ จดทะเบียนพาณิชย์

Techvision Accounting ผู้ให้บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ ในเรื่องการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสาร สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90 ภงด 91 ภงด 94 ให้อย่างครบถ้วน รวมถึงนำส่งแบบแสดงรายการภาษี ภงด 90 ภงด 91 ภงด 94 กับทางกรมสรรพากร อีกทั้งการจดทะเบียนพาณิชย์ในรูปแบบบุคคลธรรมดา การยื่นภาษีประจำปีเพื่อแสดงรายได้ของตนเองอย่างถูกต้องต่อกรมสรรพากร โดยค่าบริการ ยื่นภาษี ภงด 90 ภงด 91 ภงด 94 เริ่มต้นเพียง 2,500 บาทเท่านั้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด มีหน้าที่ต้องยื่นแบบเสียภาษี ภงด 94 ภงด 90 ภงด 91 ต่อกรมสรรพากร ไม่ว่าจะคำนวณแล้วมีภาษีที่ต้องชำระหรือไม่มีก็ตาม ล้วนมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภงด 94 ภงด 90 ภงด 91 ซึ่งในแต่ละประเภทเงินได้จะยื่นแบบภาษีต่างกัน ขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคลและลักษณะของเงินได้ความเหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน วิชาชีพอิสระ รับเหมา และการประกอบธุรกิจอื่นๆ ในช่วงครึ่งปีแรก ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป ยื่นภาษีครึ่งปี ( ภงด 94 ) การยื่นภาษี ภงด 90 เป็นการนำรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นจากเงินเดือน หรือรายได้อื่นๆ รวมถึงผู้ที่นำส่ง ภงด 94 แล้ว ไปยื่นภาษีเมื่อสิ้นปี ส่วน ภงด 91 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้จากเงินเดือนอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งผู้มีหน้าที่ต้องยื่น ภงด 90 และ ภงด 91 คือผู้มีรายได้ทั้งปีมากกว่า 120,000 บาทขึ้นไป

  • สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท
  • ติดต่อ : บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
  • Techvision Accounting Co., Ltd.
  • 88/2 หมู่บ้านบุราสิริ-รังสิต หมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000