สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoภพ 20 ภพ 30
0622057878 @techvisionacc

ทำความรู้จัก ภพ 20 ภพ 30 คืออะไร

ภพ 20 คือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงว่าบริษัทนั้นได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Vat ) แล้ว สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยก่อนที่จะได้ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 20 จะต้องไปยื่นแบบ ภพ 01 ที่กรมสรรพากรก่อน เพื่อเป็นการสมัครเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่มในยอดขายทุกๆ รายการที่เกิดขึ้น และนำส่งภาษีขายให้แก่กรมสรรพากร ส่วนภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าต่างๆ ต้องเก็บต้นฉบับใบกำกับภาษีไว้ เป็นหลักฐานในการเครดิตภาษี (คือการนำภาษี ซื้อมาหักออกจากภาษีขาย) โดยยื่นแบบรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร แบบ ภพ 30 คือ แบบแสดงรายการสรุปภาษีซื้อและภาษีขาย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร โดยผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีให้กรมสรรพากรทุกเดือน แบบ ภพ 30 จะรายงานกรมสรรพากรว่า ในแต่ละเดือนธุรกิจมีรายรับหรือรายจ่ายที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เท่าไหร่ ดังนั้นไม่ว่าธุรกิจจะได้กำไรหรือขาดทุนในเดือนนั้น เจ้าของธุรกิจก็ต้องนำส่งแบบ ภพ 30 แม้จะไม่ได้มีกิจกรรมซื้อขายเลย

@techvisionacc

การให้บริการยื่น ภพ 20 ภพ 30 ของ Techvision Accounting

Techvision Accounting ให้บริการยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ 20 ) โดยอำนวย ความสะดวกให้ผู้ประกอบการในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารและการดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ 20 ) รวมถึงบริการยื่นแบบ ภพ 30 เมื่อลูกค้าใช้บริการทำบัญชีรายเดือนกับทาง Techvision Accounting โดยทางเราจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามหลักของกรมสรรพากร และจัดทำรายงานภาษีซื้อหรือขายพร้อมทั้งยื่นแบบ ภพ 30 ให้กับผู้ประกอบการ ทำให้ไร้กังวลเรื่องการยื่นแบบ ภพ 30 ผิดพลาด

@techvisionacc

ราคาค่าบริการสำหรับ ภพ 20 ภพ 30

แพ็กเกจรายเดือน การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ 30 )

Techvision Accounting ให้บริการ รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 20 ในราคาเริ่มต้นเพียง 5,500 บาท โดยผู้ประกอบการเพียงเตรียมข้อมูลไม่กี่รายการ เราจะเป็นผู้จัดทำแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 20 ณ สรรพากรเขตพื้นที่จนเสร็จสิ้น ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 20 สรรพากรจะนำส่งให้กับผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อนำไปให้ในกิจการต่อไป

แพ็กเกจจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ 20 )

Techvision Accounting บริการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 ฟรี ให้ท่านผู้ประกอบการที่มองหา ผู้ช่วยดูแลงานบัญชี ประกันสังคม และการยื่นภาษีต่างๆ ภพ 30 ที่ครอบคลุมถึงการจัดทำรายงานภาษีซื้อหรือขาย ทางเรามีบริการรับทำบัญชีรายเดือน ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,999 บาท เรามีระบบจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ ข้อมูลที่บันทึกรายเดือนสามารถนำไปออกรายงานปิดงบประจำปีได้ทันที

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 20 คือ แบบที่แสดงว่าผู้ประกอบการได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยการจดแบบ ภพ 20 ต้องยื่นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01) ก่อน เมื่อผู้ประกอบการอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยื่นแบบ ภพ 30 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถึงแม้ในเดือนนั้นๆ จะไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภพ 30 โดยการยื่นแบบ ภพ 30 ยอดเป็นศูนย์บาท

  • สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท
  • ติดต่อ : บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
  • Techvision Accounting Co., Ltd.
  • 88/2 หมู่บ้านบุราสิริ-รังสิต หมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000