สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบ express กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบ express กับ Techvision Accounting

39 views

ปิดงบ express กับ Techvision Accounting

     ปิดงบ express หลังจากการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบัญชีจนครบระยะเวลาของบัญชีแล้ว ซึ่งรอบระยะเวลาปกติเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม การปิดประมวลผล ปิดงบ express สิ้นปีนั้นเป็นการหาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังเป็นการลบรายการประจำวัน เช่น บิล ทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน) ไปยังปีถัดไปอีกด้วย ซึ่งมีผลให้การทำงานต่างๆในตัวโปรแกรมทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่ควรทำก่อน ปิดงบ express ประมวลผลสิ้นปี เช่น ตรวจสอบข้อมูลในปีที่ท่านจะปิดประมวลผลสิ้นปีว่าข้อมูลทั้งหมดได้ป้อนไว้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว เป็นต้นสำหรับการ ปิดงบ express

สิ่งที่ควรทราบก่อนการ ปิดงบ express คืออะไร แล้วใครต้องปิดงบการเงิน

     ปิดงบ express คือ การจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดยผู้ที่มีหน้าที่ ปิดงบ express คือ กิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลอย่างบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องปิดงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดย ปิดงบ express มีสิ่งที่ต้องตรวจสอบดังนี้

  • ตรวจสอบยอดในรายงาน เช่น ลูกหนี้คงเหลือ-ยอดเจ้าหนี้ งบการเงิน เป็นยอดที่ถูกต้องและได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบแล้ว รายงานที่สำคัญต่างๆเก็บไว้ เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ , งบดุล-งบกำไรขาดทุน , รายงานสถานะลูกหนี้-เจ้าหนี้ เป็นต้น
  • ตรวจสอบข้อมูลปรับปรุงรายงานด้านบัญชีในสมุดรายวันเรียบร้อยแล้ว เช่น การปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย , รายได้ค้างรับ , ตั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย และ อื่นๆ

       ทั้งนี้ ปิดงบ express ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีเพิ่มเติม

ค่าบริการ ปิดงบ express โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริการ ปิดงบ express ในราคาเริ่มต้น 14,000 บาท สำหรับบริษัท และ12,000 บาท สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึกทางเรายินดีให้คำปรึกษาด้านการ ปิดงบ express ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบกิจการในราคาที่คุ้มค่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ ปิดงบ express สามารถสอบถามรายละเอียดก่อนได้ทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอด ซึ่งทางสำนักงานของเราจะเน้นเรื่องมาตรฐานและความถูกต้องเป็นหลัก

     ปิดงบ express คือ การจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดยผู้ที่มีหน้าที่ ปิดงบ express คือ กิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลอย่างบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องปิดงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยปิดงบ express หลังจากการบันทึกลงข้อมูลในโปรแกรมบัญชีจนครบระยะเวลาของบัญชีแล้ว ทำการประมวลผลปิดงบการเงินสิ้นปีนั้นเป็นการหาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังเป็นการลบรายการประจำวัน เช่น บิล ทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน) ไปยังปีถัดไปอีกด้วย ซึ่ง ปิดงบ express มีผลให้การทำงานต่างๆในตัวโปรแกรมทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ข่าวสารล่าสุด

ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting
ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting

ปิดงบ คืออะไร ผู้ที่ดำเนินธุรกิจในนามบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่ต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดย ปิดงบ คืออะไร ถือเป็นเอกสารสำคัญในการวิเคราะห์กิจการ

02/12/2023 17:00
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting

ปิดงบ 2565 ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการทางด้านบัญชีที่จะต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีทั้งผู้จัดทำบัญชี และมีผู้ตรวจสอบบัญชี หากธุรกิจหรือองค์กรใดไม่ดำเนินการยื่น ปิดงบ 2565 หรือไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่ามีความผิดและมีโทษปรับตามกฎหมาย

27/11/2023 17:00
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting

ปิดงบ ทำยังไง จะต้องถูกสอบโดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” ก่อนที่กิจการจะสามารถนำส่งให้กับหน่วยงานภายนอกได้ กรณีกิจการยังไม่ได้ดำเนินการทางบัญชีใช้จะเรียกว่า “งบเปล่า” ผู้ประกอบการก็ยังต้องมีหน้าที่ปิดงบ ทำยังไงประจำทุกปีอยู่ดี

26/11/2023 17:00