สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กับ Techvision Accounting

23 views

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ  กับ Techvision Accounting

     จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ติดต่อผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ จดทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร โดยกรณีไม่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์นั้นมีความผิดตามกฎหมาย หากถูกตรวจสอบพบนอกจากภาษีที่ต้องชำระแล้ว ผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยปรับ (มากที่สุดคือ 2 เท่าของภาษีที่ชำระ) และ เงินเพิ่ม (1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระ) อีกด้วย เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ

  1. แบบคำขอจดทะเบียนมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01)
  2. หลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ
  3. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการที่แสดงให้เห็นบ้านเลขที่
  4. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม
  6. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์

ผู้มีหน้าที่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ

     ผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้อง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ หากผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ 1.8 ล้านบาทต่อปีแต่มีความประสงค์ที่จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่ง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยรายได้ที่กล่าวถึงคือยอดขายหรือรายรับจริง ๆที่ยังไม่หักต้นทุนหรือกำไร โดยให้ยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน หากผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องจดทะเบียนไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับ 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในปัจจุบันการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% หรือที่เรามักจะคุ้นชินกับว่า VAT 7% นั่นเอง

 

ค่าบริการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กับ Techvision Accounting

     บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริการรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ในราคาเริ่มต้นเพียง 5,500 บาท ในส่วนของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ) หากให้เราเตรียมเอกสารให้ โดยคุณลูกค้าไปดำเนินการด้วยตนเอง ราคาอยู่ที่ 2,000 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และค่าธรรมเนียมไม่บวกเพิ่ม โดยราคาค่าบริการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจ หรือแพ็กเกจที่เลือกตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซึ่งทางเรายินดีให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรตลอดการให้บริการ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เลือกใช้บริการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กับทางเรารวดเร็ว และได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

     จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยรายได้ที่กล่าวถึงคือยอดขายหรือรายรับจริง ๆที่ยังไม่หักต้นทุนหรือกำไร โดยให้ยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน ซึ่งสามารถทำได้ 2 ช่องทาง เช่น ติดต่อผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ จดทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ทั้งนี้กรณีไม่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์นั้นมีความผิดตามกฎหมาย หากถูกตรวจสอบพบนอกจากภาษีที่ต้องชำระแล้ว ผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยปรับ (มากที่สุดคือ 2 เท่าของภาษีที่ชำระ) และ เงินเพิ่ม (1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระ) อีกด้วย สำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือข่าวสารล่าสุด

ปิดงบ 2566 กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ 2566 กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ 2566 คือการจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อส่งงบการเงินให้กับ DBDและRD โดยผู้ที่มีหน้าที่ปิดงบ คือกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้อง ปิดงบ 2566 ตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันงบการเงินสามารถยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ได้แล้ว

05/06/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่จัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการโดยปกติจะเก็บในอัตรา 7% แล้วนำส่งให้สรรพากร โดยกรณีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทให้ยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน

01/06/2024 17:00
ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 กับ Techvision Accounting
ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 กับ Techvision Accounting

ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 จะเป็นรายงานทางบัญชีที่บอกถึงฐานะการเงินผลประกอบการของธุรกิจ รายการสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจสำหรับปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจที่ต้องปิดงบการเงินจะเป็นธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีและนำส่ง ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65

31/05/2024 17:00