สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา กับ Techvision Accounting

82 views

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา กับ Techvision Accounting

     จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา สถานประกอบการที่เข้าข่ายลักษณะที่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา จะต้องเป็นสถานที่ที่ผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงสถานที่ซึ่งเป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย โดยสถานประกอบการที่ต้อง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • ใช้ประกอบกิจการ เช่น หน้าร้านขายสินค้า
  • ใช้ในการผลิตสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โรงงานผลิตสินค้า
  • ใช้เป็นคลังเก็บสินค้า เช่น โกดังเก็บสินค้า

       หากสถานที่ตั้งใช้เพียงชั่วคราวก็ไม่จำเป็นต้อง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา โดยขั้นตอนจดทะเบียนเพิ่มสาขา ต้องยื่นขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา ทั้ง 2 แห่ง คือ กรมสรรพากรก่อนวันเปิดสถานประกอบการเพิ่มไม่น้อยกว่า 15 วัน และที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารที่ใช้สำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา

     เอกสาร จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา แบบภ.พ. 09 จำนวน 5 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด แผนที่ตั้งสาขาบริษัทที่เพิ่มใหม่ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ตั้งสำนักงาน จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ รูปถ่ายภายใน - ภายนอกบริษัท เป็นต้น ซึ่งกรณีกิจการเข้าเงื่อนไขต้องดำเนินการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา แต่ไม่ปฏิบัติตามหรือเปิดสถานประกอบการโดยไม่แจ้งเพิ่มล่วงหน้า สรรพากรมีกำหนดโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และยังส่งผลเสียต่อการนำรายจ่ายไปใช้ประโยชน์ทางภาษีด้วย อย่างเช่นใบกำกับภาษีต้องมีการระบุสาขาที่ใช่ใบกำกับภาษีซื้อ หากระบุไม่ตรงสาขาที่ต้องเคลมภาษีซื้อ ทางสรรพากรอาจตีเป็นภาษีซื้อต้องห้าม สำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา

ค่าบริการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา กับ Techvision Accounting

     บริการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา กับบริษัท Techvision Accounting ในราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ 5,500 บาทซึ่งในเขตพื้นที่ของผู้ประกอบการอาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ที่ 1,500 บาท เนื่องจากทางบริษัทของเราต้องไปดำเนินการจดที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ของท่าน ส่วนการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา นอกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ รับจดvat ราคา) หากให้เราจัดเตรียมเอกสารจดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา ให้ โดยท่านไปดำเนินการด้วยตนเอง ราคาค่าจะอยู่ที่ 2,000 บาทราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 1-3 วันทำการ หลังได้รับเอกสารครบถ้วน

     จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา สถานประกอบการที่เข้าข่ายลักษณะที่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา จะต้องเป็นสถานที่ที่ผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงสถานที่ซึ่งเป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย โดยสถานประกอบการที่ต้อง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • ใช้ประกอบกิจการ เช่น หน้าร้านขายสินค้า
  • ใช้ในการผลิตสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โรงงานผลิตสินค้า
  • ใช้เป็นคลังเก็บสินค้า เช่น โกดังเก็บสินค้า

       โดยเอกสารที่ใช้ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา ได้แก่ แบบภ.พ. 09 จำนวน 5 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด แผนที่ตั้งสาขาบริษัทที่เพิ่มใหม่ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ตั้งสำนักงาน จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มสาขา เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ รูปถ่ายภายใน - ภายนอกบริษัท เป็นต้นข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท คือ ใช้สถานที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการ ใช้สถานที่ผลิตสินค้าหรือวัสดุ และใช้สถานที่เป็นคลังเก็บสินค้า เป็นต้นสำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา

18/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออก สำหรับ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01

14/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ ยื่นแบบกระดาษที่กรมสรรพากรเขตพื้นที่ตั้งกิจการ ใช้เวลาอนุมัติภายในวันที่ยื่นจดทะเบียนและ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน ยื่นแบบออนไลน์ใช้เวลา 7-10 วันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารและคิวรอการจดทะเบียน ณ ช่วงเวลานั้น

13/07/2024 17:00