สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

จดvat หรือไม่จดvat กับ บริษัท Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

จดvat หรือไม่จดvat กับ บริษัท Techvision Accounting

59 views

จดvat หรือไม่จดvat กับ บริษัท Techvision Accounting

     ผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้อง จดvat หรือไม่จดvat หากผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ 1.8 ล้านบาทต่อปีแต่มีความประสงค์ที่จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่ง จดvat หรือไม่จดvat ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยรายได้ที่กล่าวถึงคือยอดขายหรือรายรับจริง ๆที่ยังไม่หักต้นทุนหรือกำไร โดยให้ยื่นคำขอ จดvat หรือไม่จดvat  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน หากผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องจดทะเบียนไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับ 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในปัจจุบันการ จดvat หรือไม่จดvat มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% หรือที่เรามักจะคุ้นชินกับว่า VAT 7% นั่นเอง

จดvat หรือไม่จดvat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี มีความผิดอย่างไรบ้าง

     จดvat หรือไม่จดvat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษีหรือจัดทำแล้วไม่ส่งมอบให้ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ และ จดvat หรือไม่จดvat ใบกำกับภาษีอย่างย่อใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ โดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งผู้ประกอบการที่ จดvat หรือไม่จดvat โดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปีและปรับตั้งแต่ 3,000 บาท ถึง 200,000 บาท และต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษี จดvat หรือไม่จดvat

ค่าบริการ จดvat หรือไม่จดvat กับ Techvision Accounting

     บริการ รับ จดvat หรือไม่จดvat กับบริษัท Techvision Accounting ในราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ 5,500 บาทซึ่งในเขตพื้นที่ของผู้ประกอบการอาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ที่ 1,500 บาทเนื่องจากทางบริษัทของเราต้องไปดำเนินการจดที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ของท่าน ส่วนการ จดvat หรือไม่จดvat  นอกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ จดvat หรือไม่จดvat )หากให้เราจัดเตรียมเอกสารจด VAT ให้ โดยท่านไปดำเนินการด้วยตนเอง ราคาค่าจะอยู่ที่ 2,000 บาทราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 1-3 วันทำการ หลังได้รับเอกสารครบถ้วน

 

     จดvat หรือไม่จดvat สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี (รายได้ที่กล่าวถึงคือยอดขายหรือรายรับจริง ๆที่ยังไม่หักต้นทุนหรือกำไร) มีหน้าที่ต้อง จดvat หรือไม่จดvat ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน หากผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องจดทะเบียนไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับ 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในปัจจุบันการ จดvat หรือไม่จดvat มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% หรือที่เรามักจะคุ้นชินกับว่า VAT 7% เป็นต้น ทั้งนี้หากผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ 1.8 ล้านบาทต่อปีแต่มีความประสงค์ที่จะขอ จดvat หรือไม่จดvat เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถทำได้เช่นกันข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ผู้มีหน้าที่ในการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน สำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์

26/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)

เอกสารที่ใช้ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า)หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา เป็นต้น

18/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง อาทิ ติดต่อผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ จดทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร โดยกรณีไม่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ เมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดนั้นมีความผิด

17/05/2024 17:00