สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี กับ Techvision Accounting

92 views

จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี กับ Techvision Accounting

     จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี กล่าวคือ ใบกำกับภาษี (Tax  Invoice) เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ และออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่ง จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี มีกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากรให้สิทธิเลือกไม่ต้องออกใบกำกับภาษีก็ได้

  • การขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยกำหนดให้กิจการรายย่อย จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท เว้นแต่ ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะเรียกร้องใบกำกับภาษี สำหรับกิจการดังต่อไปนี้
  1. การขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่เคยมีมูลค่าของฐานภาษีในเดือนใดถึง 300,000 บาท
  2. การขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการแต่ละแห่งเป็นรถเข็น แผงลอย หรือหน่วยงานที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
  3. การให้บริการเกี่ยวกับการแสดง การเล่น การกีฬา การแข่งขัน การประกวดหรือการกระทำใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน
  4. อื่นๆ สำหรับ จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี

จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี มีความผิดอย่างไรบ้าง

     จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี หรือสำเนาใบกำกับภาษี หรือจัดทำแล้วไม่ส่งมอบให้ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ และ จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ โดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งผู้ประกอบการที่ จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี โดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 3,000 บาท ถึง 200,000 บาท และต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษี จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี

ค่าบริการ จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี กับ Techvision Accounting

     Techvision Accounting ยินดีให้คำปรึกษาและบริการสำหรับผู้ประกอบการที่ จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี เพื่อช่วยให้กิจการสามารถออกใบกำกับภาษีและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบการที่กฎหมายกำหนด และจัดทำบัญชีให้มีระบบมากขึ้น กิจการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่ง จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี จะต้องรวบรวมรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และป้องกันข้อผิดพลาดที่ก่อให้เกิดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม โดยผู้ประกอบการที่กำลัง จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี โดยเจตนาหลีกเลี่ยงต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 3,000 บาท ถึง 200,000 บาท

     จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี โดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 3,000 บาท ถึง 200,000 บาท และต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษี ซึ่ง จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี มีกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากรให้สิทธิเลือกไม่ต้องออกใบกำกับภาษีก็ได้ เช่น

  • การขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่เคยมีมูลค่าของฐานภาษีในเดือนใดถึง 300,000 บาท
  • การขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งผู้ประกอบการ จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี มีสถานประกอบการแต่ละแห่งเป็นรถเข็น แผงลอย หรือหน่วยงานที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
  • การให้บริการการแสดง การเล่น การกีฬา การแข่งขัน การประกวดหรือการกระทำใด ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
  • อื่นๆ สำหรับ จด vat แต่ไม่ออกใบกำกับภาษีข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting รับปิดงบ
บริษัท Techvision Accounting รับปิดงบ

ประโยชน์ของการ รับปิดงบ คือ ทำให้กิจการรู้ผลกำไรขาดทุนที่แท้จริง สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้ โดยการวิเคราะห์ตัวเลขสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ เพื่อนำไปใช้วางเเผนธุรกิจได้ หากสนใจ รับปิดงบ ของทางเราติดต่อได้ที่ 062-2057878

17/02/2024 17:00
จด vat บุคคลธรรมดา คืออะไร
จด vat บุคคลธรรมดา คืออะไร

จด vat บุคคลธรรมดา การจด VAT ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้อง จด vat บุคคลธรรมดา โดยรายได้ที่กล่าวมาคือยอดขายที่ไม่หักค่าใช้จ่าย โดยให้มีการยื่นคำขอทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน หากผู้ที่เข้าเกณฑ์จะต้อง จด vat บุคคลธรรมดา แต่ยังประกอบกิจการโดยไม่ทำการจดทะเบียน จะมีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับ 5,000 บาท จด vat บุคคลธรรมดา

13/02/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดvat ใช้เวลากี่วัน
บริษัท Techvision Accounting จดvat ใช้เวลากี่วัน

จดvat ใช้เวลากี่วัน หรือการภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากร ซึ่งทางกรมสรรพากรจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบจัดเก็บ โดยกิจการใดที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้อง จดvat ใช้เวลากี่วัน

11/02/2024 17:00