สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting จดvat ใช้เวลากี่วันหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting จดvat ใช้เวลากี่วัน

73 views

บริษัท Techvision Accounting จดvat ใช้เวลากี่วัน

     ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการในประเทศไทย โดยทั่วไปอัตรา จดvat ใช้เวลากี่วัน อยู่ที่ 7% แต่มีบางสินค้าและบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น อาหารสด ผลไม้สด และหนังสือพิมพ์ ผู้ประกอบการที่ จดvat ใช้เวลากี่วัน จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรเป็นประจำทุกเดือน โดยผู้ที่จะต้อง จดvat ใช้เวลากี่วัน ได้แก่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และผู้ประกอบการที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะต้อง จดvat ใช้เวลากี่วัน ภายใน 30 วัน

จดvat ใช้เวลากี่วัน ดีอย่างไร กับ บริษัท Techvision Accounting

     สิทธิประโยชน์ของการ จดvat ใช้เวลากี่วัน คือสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายอื่นได้ ออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าได้ นำภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากลูกค้าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ แต่ จดvat ใช้เวลากี่วัน ก็มีข้อระวัง คือต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรเป็นประจำทุกเดือน ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ และต้องเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ จดvat ใช้เวลากี่วัน ไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี หากมีข้อสอบถามติดต่อได้ที่ สำนักงานบัญชี เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง เราพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกอบการจะหมดกังวลในการ จดvat ใช้เวลากี่วัน หากได้ใช้บริการกับทางเรา

ค่าบริการ จดvat ใช้เวลากี่วัน โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริการรับ จดvat ใช้เวลากี่วัน เริ่มต้นเพียง 5,500 บาท และงานจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทำบัญชีรายเดือน-รายปี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ส่วนกรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการของทางเรา) หากให้จัดเตรียมเอกสารให้ โดยคุณลูกค้าไปดำเนินการ จดvat ใช้เวลากี่วัน  ด้วยตนเอง ราคาค่าบริการจะอยู่ที่ 2,000 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งราคาค่าบริการ จดvat ใช้เวลากี่วัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจ หรือแพ็กเกจที่เลือกตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ

     การ จดvat ใช้เวลากี่วัน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยจะต้อง จดvat ใช้เวลากี่วัน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายได้เกิน และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นมีข้อดี คือจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายอื่นได้ และสามารถออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าได้ แต่การ จดvat ใช้เวลากี่วัน ก็มีข้อควรระวังคือ จะต้องนำส่งภาษีแก่กรมสรรพากรทุกวันที่ 15 ของเดือน รวมถึงต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการขายหรือให้บริการ หากผู้ประกอบการสนใจบริการรับ จดvat ใช้เวลากี่วัน ของทางบริษัท Techvision Accounting สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางการติดต่อ เราพร้อมให้บริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting รับปิดงบ
บริษัท Techvision Accounting รับปิดงบ

ประโยชน์ของการ รับปิดงบ คือ ทำให้กิจการรู้ผลกำไรขาดทุนที่แท้จริง สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้ โดยการวิเคราะห์ตัวเลขสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ เพื่อนำไปใช้วางเเผนธุรกิจได้ หากสนใจ รับปิดงบ ของทางเราติดต่อได้ที่ 062-2057878

17/02/2024 17:00
จด vat บุคคลธรรมดา คืออะไร
จด vat บุคคลธรรมดา คืออะไร

จด vat บุคคลธรรมดา การจด VAT ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้อง จด vat บุคคลธรรมดา โดยรายได้ที่กล่าวมาคือยอดขายที่ไม่หักค่าใช้จ่าย โดยให้มีการยื่นคำขอทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน หากผู้ที่เข้าเกณฑ์จะต้อง จด vat บุคคลธรรมดา แต่ยังประกอบกิจการโดยไม่ทำการจดทะเบียน จะมีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับ 5,000 บาท จด vat บุคคลธรรมดา

13/02/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting รับปิดงบเปล่า 2566
บริษัท Techvision Accounting รับปิดงบเปล่า 2566

บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ให้บริการ รับปิดงบเปล่า 2566 ในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณภาพของบริการที่ได้รับ บริษัทของเรายังมีบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน ฟรี เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด หากสนใจใช้บริการ รับปิดงบเปล่า 2566 สามารถติดต่อเราได้ที่ 062-2057878 บริษัทของเรายินดีให้บริการ

10/02/2024 17:00