สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting จองชื่อบริษัท คือหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting จองชื่อบริษัท คือ

24 views

บริษัท Techvision Accounting จองชื่อบริษัท คือ

     จองชื่อบริษัท คือ หนึ่งในขั้นตอนการจดทะเบียนโดยการขอจองชื่อบริษัทที่ต้องการเอาไว้ก่อน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำชื่อบริษัทที่ต้องการไปใช้ซ้ำในระหว่างที่กำลังดำเนินการจดทะเบียนบริษัท จองชื่อบริษัท คือ วิธีการจดทะเบียนมี 2 รูปแบบด้วยกัน 1.การจดทะเบียนบริษัทแบบยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ 2.การจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ e-Registration จองชื่อบริษัท คือ เงื่อนไขการจองชื่อเบื้องต้น จะต้องมีชื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียนต้องไม่มีชื่อตรงหรือคล้ายคลึงกับบริษัทอื่นที่ได้จองชื่อหรือจดทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จนทำให้บุคคลอื่นอาจเข้าใจผิดได้ จองชื่อบริษัท คือ ในส่วนของกระดาษและแบบออนไลน์ต่างแตกกันอย่างไรนั้น แบบกระดาษใช้เวลาดำเนินการภายใน 1 วันเท่านั้นหากเอกสารครบถ้วนถูกต้องในขณะรูปแบบออนไลน์ระยะการเสร็จสิ้นขึ้นอยู่กับนายทะเบียนผู้ตรวจสอบเอกสารไม่สามารถระบุวันที่แน่นอนได้นัก

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ จองชื่อบริษัท คือ กับ Techvision Accounting

     จองชื่อบริษัท คือ กับทางสำนักงานเราเพียงท่านบอกความต้องการเท่านั้น ทางเราเป็นฝ่ายดำเนินการความสะดวกตลอดจนเสร็จสิ้น ฟรี ให้คำปรึกษาด้านภาษีและบัญชี ขั้นตอนวิธีตรวจสอบผลการจองชื่อนิติบุคคลดังนี้ จองชื่อบริษัท คือ 1.เข้า www.dbd.go.th 2.เข้าระบบจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล 3.ยอมรับเงื่อนไขในการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล 4.คลิกจองชื่อหรือตรวจสอบรายการคำร้อง 5.คลิกเลขทะเบียนเพื่อโหลดแบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล จองชื่อบริษัท คือ เมื่อผลจองชื่ออนุมัติโดยนายทะเบียนแล้วจะมีอายุในการจองที่ 30 วัน หากผู้ขอจดทะเบียนยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 30 วัน จองชื่อบริษัท คือ สามารถยื่นขอจองชื่อใหม่เพื่อต่ออายุอีก 30 วันแต่ต้องยื่นหลังจากที่หมดอายุแล้ว เช่นหมดอายุไปเมื่อวันที่ 1 ม.ค. จะสามารถยื่นจองชื่อใหม่ได้ในวันที่ 2 ก.พ. เป็นต้น  

ค่าบริการ จองชื่อบริษัท คือ โดย บริษัท Techvision Accounting

     จองชื่อบริษัท คือ อะไร สำนักงานบัญชีเรามีบริการที่ครบวงจรรวมถึงการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง จองชื่อบริษัท คือ อะไร บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (รูปแบบปกติ) ราคา 11,999 บาท ใช้เวลา 1 - 3 วันทำการ หลังได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน จองชื่อบริษัท คือ อะไร บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (รูปแบบปกติ) ราคา 3,499 บาท ฟรี บริการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตราประทับหมึกในตัว ซึ่งทั้งสองรายการรวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมหน่วยงานราชการเรียบร้อยแล้ว

     จองชื่อบริษัท คือ การที่ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทขอจองชื่อบริษัทที่ต้องการเอาไว้ก่อน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำชื่อบริษัทไปใช้ซ้ำในระหว่างที่กำลังดำเนินการจดทะเบียน เงื่อนไขการจองชื่อเบื้องต้นจะต้องมีชื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียนต้องไม่มีชื่อตรง จองชื่อบริษัท คือ หรือคล้ายคลึงกับบริษัทอื่นที่ได้จองชื่อหรือจดทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จนทำให้บุคคลอื่นอาจเข้าใจผิดได้ จองชื่อบริษัท คือ เมื่อผลจองชื่ออนุมัติโดยนายทะเบียนแล้วจะมีอายุในการจองที่ 30 วัน หากผู้ขอจดทะเบียนยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 30 วัน จองชื่อบริษัท คือ สำนักงานบัญชีเรามีบริการบัญชีที่ครบวงจรการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ฟรี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์
บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

การ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์ หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) เป็นแบบภาษีที่เอาไว้ยื่นภาษีเงินได้ของการประมาณการกำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ทางกรมสรรพากรรับทราบ หรือ ก็คือการเสียภาษีไว้ก่อนล่วงหน้า นิติบุคคลใดบ้างที่ต้องยื่นแบบภาษี ทางเราจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบเกี่ยวกับการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

09/08/2022 17:40
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน

ภงด.51 ปี ยื่นภายใน วันไหนนั้น กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามรอบระยะเวลาปฏิทินทั่วไปแล้ว ทางกรมสรรพากรจะมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นแต่ละปีให้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้หากต้องการใช้บริการกับทางเราในการยื่น ภงด.51 ปี ยื่นภายใน สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางการติดต่อของทางเรา

02/08/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร

ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ อะไร ในการจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใช้ในธุรกิจเมื่อจดจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้นๆ ว่าจะกำหนดทุนไว้ที่เท่าไร ทั้งนี้การกำหนดทุนจดทะเบียนบริษัทมีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรกำหนด ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ ไว้ตามความเหมาะสม

31/07/2022 17:00