สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไรหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร

27 views

บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร

     ทุนจดทะเบียน คือ อะไร เป็นเงินที่ต้องนำมาใช้หมุนเวียนบริหารธุรกิจของท่านนั้นเองทั้งนี้กฎหมายมิได้กำหนดจำนวนยอดเงินลงทุนแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องทราบถึงจำนวนเงินลงทุนภายในกิจการ ทุนจดทะเบียน คือ อะไร ต้องจ่ายชำระเมื่อไหร่ มีบางบริษัทที่ยื่นจดทะเบียนแล้วแต่มิได้นำเงินมาลงทุนจริง ๆ เรียกว่าเป็นการจดทะเบียนบริษัทลอย ไม่ค่อยจะดีนักเนื่องจากจะมีผลกระทบปัญหาตามมาหลายอย่างและยังได้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ทุนจดทะเบียน คือ อะไร หากแต่ในวันที่จดทะเบียนบริษัทนั้นไม่ต้องนำเงินจ่ายชำระให้กับกรมพัฒนาธุรกิจ เพียงยื่นจดทะเบียนเท่านั้นเพื่อให้มีหนังสือรับรองบริษัท ทุนจดทะเบียน คือ อะไร สามารถเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทและนำเงินลงทุนเป็นทุนชำระแล้ว บัญชีจะต้องแยกกับบัญชีส่วนตัวของผู้ถือหุ้นทุกท่าน รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องภายในกิจการนำเข้า - ออกบัญชีของบริษัทเท่านั้น เพื่อการสะดวกในการทำบัญชีอีกด้วย

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ทุนจดทะเบียน คือ อะไร กับ Techvision Accounting

     ทุนจดทะเบียน คือ อะไร กับ Techvision Accounting มีบริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ตรงคอยให้คำแนะนำปรึกษาตั้งแต่การเริ่มจดทะเบียนบริษัทตลอดจนการทำบัญชีและภาษีรายเดือน/รายปี ทุนจดทะเบียน คือ อะไร ส่วนผู้ถือหุ้นจะจ่ายชำระเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ประกอบกิจการเพียงแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 25% จากจำนวนเงินทุน 100 % ทุนจดทะเบียน คือ อะไร ผลกระทบหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงเงินจริงหลังจากจดทะเบียน การทำบัญชีทำให้ทำบัญชียากขึ้น และทำให้บริษัทต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมอีกด้วย ทุนจดทะเบียน คือ อะไร ทางเรายินดีให้บริการเพิ่มเติม สำหรับท่านที่สนใจในการจดทะเบียนรูปแบบต่างๆ

ค่าบริการ ทุนจดทะเบียน คือ อะไร โดย บริษัท Techvision Accounting

     ทุนจดทะเบียน คือ อะไร กับสำนักงานเรามีบริการที่หลากหลายเพื่อความเหมาะสมตามประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการทุกท่าน จดทะเบียนบริษัทรูปแบบปกติราคาเพียง 11,999 บาทใช้เวลาเพียง 1-3 วันทำการเพียงลูกค้าจะเตรียมเอกสารให้ทางเราตามที่กำหนด ทุนจดทะเบียน คือ อะไร จดทะเบียนบริษัทรูปแบบออนไลน์ราคา 9,499 บาท ใช้เวลาในการดำเนินการ 7-14 วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายทะเบียนผู้ตรวจสอบเอกสาร ทุนจดทะเบียน คือ อะไร จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดรูปแบบปกติราคา 3,499 บาทใช้เวลาในการดำเนินการ 1-3 วัน และจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดรูปแบบออนไลน์ราคา 2,999 บาทใช้เวลา 7-14 วันทำการ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี

     ทุนจดทะเบียน คือ อะไร เป็นเงินที่ต้องนำมาใช้หมุนเวียนบริหารธุรกิจของท่านนั้นเอง ทั้งนี้เงินทุนขึ้นอยู่กับประเภทกิจการผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องทราบถึงจำนวนเงินลงทุนภายในกิจการ เช่น กิจการทำการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรเงินลงทุน 100,000,000 บาทหรือกิจการเป็นการซื้อมา - ขายไปค้าปลีกเงินลงทุน 1,000,000 บาทเป็นต้น ทุนจดทะเบียน คือ อะไร ส่วนผู้ถือหุ้นจะจ่ายชำระเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ประกอบกิจการเพียงแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 25% จากจำนวนเงินทุน 100 % หากแต่ในวันที่จดทะเบียนบริษัทนั้นไม่ต้องนำเงินจ่ายชำระให้กับกรมพัฒนาธุรกิจ เพียงยื่นจดทะเบียนเท่านั้นเพื่อให้มีหนังสือรับรองบริษัท ทุนจดทะเบียน คือ อะไร ผลกระทบหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงเงินจริงหลังจากจดทะเบียน การทำบัญชีทำให้ทำบัญชียากขึ้น และทำให้บริษัทต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติม จดทะเบียน คือ อะไร กับ Techvision Accounting มีบริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ตรงคอยให้คำแนะนำปรึกษาตั้งแต่การเริ่มจดทะเบียนบริษัทตลอดจนการทำบัญชีและภาษีรายเดือน/รายปีข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์
บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

การ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์ หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) เป็นแบบภาษีที่เอาไว้ยื่นภาษีเงินได้ของการประมาณการกำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ทางกรมสรรพากรรับทราบ หรือ ก็คือการเสียภาษีไว้ก่อนล่วงหน้า นิติบุคคลใดบ้างที่ต้องยื่นแบบภาษี ทางเราจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบเกี่ยวกับการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

09/08/2022 17:40
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน

ภงด.51 ปี ยื่นภายใน วันไหนนั้น กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามรอบระยะเวลาปฏิทินทั่วไปแล้ว ทางกรมสรรพากรจะมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นแต่ละปีให้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้หากต้องการใช้บริการกับทางเราในการยื่น ภงด.51 ปี ยื่นภายใน สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางการติดต่อของทางเรา

02/08/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting จองชื่อบริษัท คือ
บริษัท Techvision Accounting จองชื่อบริษัท คือ

จองชื่อบริษัท คือ อะไร สำคัญหรือไม่นั้น นอกจากเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ขั้นตอนแรกๆ ของการดำเนินการคือการจองชื่อบริษัท หากชื่อที่ใช่ตรงกับชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ได้ทำการจดทะเบียนไปแล้วนั้น จะไม่สามารถนำชื่อมาใช้ได้อีก ดังนั้นควรตรวจสอบชื่อและ จองชื่อบริษัท คือ ก่อนการดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ

30/07/2022 17:00