สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2564หน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2564

3 views

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2564

     การ ปิดงบการเงิน 2564 คือรายงานทางการเงินและบัญชี ที่แสดงให้เห็นสถานะการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน หรืองบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหลังจากที่กิจการทำงบการเงินแล้ว จะต้องมีการ ปิดงบการเงิน 2564 เมื่อสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีวันสิ้นรอบบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะต้อง ปิดงบการเงิน 2564 ยื่นงบการเงิน และยื่นภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ภายในกำหนด จะต้องมีค่าปรับสำหรับยื่น ปิดงบการเงิน 2564 ล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงินอีกด้วย

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ปิดงบการเงิน 2564 กับ Techvision Accounting

     ปิดงบการเงิน 2564 สำหรับผู้ประกอบกิจการในนามนิติบุคคลมีความสำคัญอย่างมาก หากท่านไม่นำส่งงบการเงินให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรจะต้องได้รับโทษและเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดได้ ซึ่งมีสำนักงานบัญชีเปิดบริการรับ ปิดงบการเงิน 2564 ให้ได้เลือกใช้บริการจำนวนมาก ทางสำนักงานบัญชี Techvision Accounting ยินดีให้บริการ ปิดงบการเงิน 2564 รวมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับกิจการของท่าน เพราะเราคือสำนักงานบัญชีที่ให้บริการครบวงจรครบจบในที่เดียว ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง พร้อมให้บริการด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ และทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการ ปิดงบการเงิน 2564 ในบริษัทของท่านจะถูกจัดทำอย่างถูกต้อง ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และคุ้มค่า

ค่าบริการ ปิดงบการเงิน 2564 โดย บริษัท Techvision Accounting

     ปิดงบการเงิน 2564 โดยสำนักงานบัญชี Techvision Accounting ในราคาเริ่มต้นสำหรับบริษัท 14,000 บาท และห้างหุ้นส่วนจำกัดเริ่มต้น 12,000 บาท โดยอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึก ทางเรายินดีให้คำแนะนำด้านการ ปิดงบการเงิน 2564 ที่เป็นประโยชน์กับกิจการในราคาที่คุ้มค่า หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดงบการเงินได้ตลอด ทางเราจะเน้นเรื่องมาตรฐาน และความถูกต้องในการ ปิดงบการเงิน 2564 เป็นหลัก

     การ ปิดงบการเงิน 2564 คือการจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งงบการเงินให้กับทางกรมพัฒน์และกรมสรรพากร โดยผู้มีหน้าที่ ปิดงบการเงิน 2564 คือกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเช่น บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องปิดงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยจัดหาผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีมาดำเนินการ ปิดงบการเงิน 2564 และส่งงบตามกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงโทษปรับหากไม่ส่งงบการเงิน ซึ่งทางบริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ยินดีให้บริการ ปิดงบการเงิน 2564 สำหรับผู้ประกอบกิจการทุกประเภทในระยะเวลารวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานการบัญชีข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบเปล่า คืออะไร
บริษัท Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบเปล่า คืออะไร

ปิดงบเปล่า คืออะไร ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะต้องมีผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี หรือจ้างสำนักงานบัญชีที่มีบริการรับ ปิดงบการเงินรายปี เพราะสำนักงานบัญชีจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ ปิดงบเปล่า คืออะไร

11/05/2022 17:10
การ ปิดงบเปล่า คือ อะไร
การ ปิดงบเปล่า คือ อะไร

ผู้ให้บริการ ปิดงบเปล่า คือ อะไร เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายในปีนั้นๆ และเมื่อสิ้นปีต้องดำเนินการปิดงบการเงินประจำปี ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่างบการเงินเปล่า ถึงอย่างนั้นก็ต้องดำเนินการปิดงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ให้บริการ ปิดงบเปล่า คือ สำหรับนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน

10/05/2022 17:40
บริษัท Techvision Accounting รับ ปิดงบรายเดือน คือ ทุกประเภท
บริษัท Techvision Accounting รับ ปิดงบรายเดือน คือ ทุกประเภท

บริษัทบัญชีให้บริการ ปิดงบรายเดือน คือ หมายถึงธุรกิจที่มีการดำเนินการเป็นประจำในทุกๆ เดือน เมื่อต้องการทราบผลกำไร(ขาดทุน)ของธุรกิจ สามารถทำโดยการสรุปรายละเอียดของบัญชีต่าง ๆ ทั้ง 5 บัญชี เป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ (ทุน) รายได้ และค่าใช้จ่าย ฟรี! ให้คำปรึกษาหลัง ปิดงบรายเดือน คือ กับทางเรา

04/05/2022 19:50