สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบ ราคา กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบ ราคา กับ Techvision Accounting

36 views

ปิดงบ ราคา กับ Techvision Accounting

     ความสำคัญของการ ปิดงบ ราคา ไม่ใช่แค่การเตรียมข้อมูลด้านการเงินส่งให้กับกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้น แต่การปิดงบการเงินถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการทางด้านบัญชีที่จะต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยขั้นตอนการ ปิดงบ ราคา จะต้องมีทั้งผู้จัดทำบัญชีและมีผู้ตรวจสอบบัญชีอยู่ใน Process ซึ่งหากธุรกิจหรือองค์กรใดไม่ดำเนินการยื่นปิดงบการเงินประจำปีถือว่ามีความผิดและมีโทษปรับตามกฎหมาย โดยประโยชน์ของการ ปิดงบ ราคา จะทำให้เจ้าของบริษัทรู้ข้อมูลด้านการเงินขององค์กร รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่น รู้ผลกำไรขาดทุนที่แท้จริงสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้ และสามารถนำข้อมูลไปจัดทำรายงานที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ได้สำหรับ ปิดงบ ราคา

ปิดงบ ราคาถูกต้องทำอย่างไร ถ้ากิจการยังไม่มีการดำเนินงาน

     ปิดงบ ราคา  คือ งบการเงินของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแต่ไม่ได้ดำเนินกิจการ ไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่มีการซื้อขาย ซึ่งถ้าตลอดปีงบการเงินไม่มีการเคลื่อนไหวเลย ผู้ประกอบการก็ยังต้องมีหน้าที่ ปิดงบ ราคา ส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรประจำทุกปี หรือเรียกว่าการ”ปิดงบเปล่า” ซึ่งระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่สิ้นรอบบัญชีต้องให้เสร็จไม่เกิน 5 เดือน โดยยื่นปิดงบ ราคา และ บอจ.5 ผ่านทางออนไลน์เท่านั้น ส่วนกรมสรรพากรยื่น ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี ทั้งนี้กรณีไม่นำยื่น ปิดงบ ราคา มีโทษระหว่างปรับไปจนถึงจำคุก โดยมีอัตราค่าปรับซึ่งต้องจ่ายให้แก่ 2 หน่วยงาน คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ หมายเรียกตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) และ ค่าปรับกรมสรรพากร

ค่าบริการ ปิดงบ ราคา โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริการปิดงบ ราคา เริ่มต้น 7,999 บาท สำหรับบริษัทราคาเริ่มต้น 8,999 บาท โดยอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึกทางเรายินดีให้คำปรึกษาด้านการ ปิดงบ ราคา ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบกิจการในราคาที่คุ้มค่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ ปิดงบ ราคา สามารถสอบถามรายละเอียดก่อนได้ทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอด ซึ่งทางสำนักงานของเราจะเน้นเรื่องมาตรฐานและความถูกต้องเป็นหลักโดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบมืออาชีพพนักงานมีการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา

     ขั้นตอนการ ปิดงบ ราคา จะต้องมีทั้งผู้จัดทำบัญชีและมีผู้ตรวจสอบบัญชีอยู่ใน Process ซึ่งหากธุรกิจหรือองค์กรใดไม่ดำเนินการยื่น ปิดงบ ราคา ถือว่ามีความผิดและมีโทษปรับตามกฎหมายโดยมีอัตราค่าปรับซึ่งต้องจ่ายให้แก่ 2 หน่วยงาน คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ หมายเรียกตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) และ ค่าปรับกรมสรรพากร ซึ่งการ ปิดงบ ราคา ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่สิ้นรอบบัญชีต้องให้เสร็จไม่เกิน 5 เดือน โดยยื่นงบการเงินประจำปี และ บอจ.5 ผ่านทางออนไลน์เท่านั้น ส่วนกรมสรรพากรยื่น ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี ทั้งนี้ทางเรายินดีให้คำปรึกษาด้านการ ปิดงบ ราคา ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบกิจการในราคาที่คุ้มค่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปิดงบการเงินสามารถสอบถามรายละเอียดก่อนได้ข่าวสารล่าสุด

ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting
ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting

ปิดงบ คืออะไร ผู้ที่ดำเนินธุรกิจในนามบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่ต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดย ปิดงบ คืออะไร ถือเป็นเอกสารสำคัญในการวิเคราะห์กิจการ

02/12/2023 17:00
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting

ปิดงบ 2565 ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการทางด้านบัญชีที่จะต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีทั้งผู้จัดทำบัญชี และมีผู้ตรวจสอบบัญชี หากธุรกิจหรือองค์กรใดไม่ดำเนินการยื่น ปิดงบ 2565 หรือไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่ามีความผิดและมีโทษปรับตามกฎหมาย

27/11/2023 17:00
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting

ปิดงบ ทำยังไง จะต้องถูกสอบโดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” ก่อนที่กิจการจะสามารถนำส่งให้กับหน่วยงานภายนอกได้ กรณีกิจการยังไม่ได้ดำเนินการทางบัญชีใช้จะเรียกว่า “งบเปล่า” ผู้ประกอบการก็ยังต้องมีหน้าที่ปิดงบ ทำยังไงประจำทุกปีอยู่ดี

26/11/2023 17:00