สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting รับ ปิดงบรายเดือน คือ ทุกประเภทหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting รับ ปิดงบรายเดือน คือ ทุกประเภท

21 views

บริษัท Techvision Accounting รับ ปิดงบรายเดือน คือ ทุกประเภท

     ธุรกิจสมัยนี้ มีการก่อตั้งและดำเนินกิจการมามากมายในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่การ ปิดงบรายเดือน คือ จะไม่ค่อยนิยมจ้างสำนักงานบัญชีภายนอกมาจัดทำในส่วนนี้เพราะคิดว่าไม่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจสำหรับการ ปิดงบรายเดือน คือ ถ้าทางธุรกิจได้มีมุมมองหรือเล็งเห็นในจุดนี้ ต่อไปจะทำให้องค์กรนั้นมีการประมาณการในด้านต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการ ปิดงบรายเดือน คือ การสรุปบัญชี ทั้ง 5 หมวด ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะออกมาเป็นหน้าตาของ ปิดงบรายเดือน คือ ต่าง ๆ เช่น งบกำไรขาดทุนประจำเดือน เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ของมันจะทำให้กิจการดูมีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนกิจการมากขึ้น

เหตุผลที่ใช้บริการกับเรา ปิดงบรายเดือน คือ กับ Techvision Accounting

     การ ปิดงบรายเดือน คือ การสรุปรายละเอียดของบัญชีต่าง ๆ ทั้ง 5 บัญชี เป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ (ทุน) รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ในการ ปิดงบรายเดือน คือ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ มารวมกันและคำนวณว่ากิจการมีผลกำไรหรือขาดทุนในเดือนนี้ ซึ่งการ ปิดงบรายเดือน คือ มีหลากหลายคำตอบที่ทางผู้ประกอบการต้องการจะรู้เกี่ยวกับบัญชีภายในกิจการ ไม่ว่าเรื่องของสินทรัพย์ของกิจการ ว่าสินทรัพย์นั้นเพียงพอกับการใช้งานในกิจการหรือไม่ หนี้สินของกิจการ ว่าทางกิจการมีสภาพคล่องทางการเงินมากน้อยเพียงใด ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าผู้ประกอบการอยากทราบเนื้อหาภายในของกิจการมากที่สุดคือเรื่อง รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ ข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็นการต่อยอดสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ ซึ่งผลลัพธ์สำหรับการ ปิดงบรายเดือน คือ งบกำไรขาดทุนประจำเดือน เพื่อทราบผลประกอบการต่าง ๆ ภายในเดือนนั้น

 

ค่าบริการ ปิดงบรายเดือน คือ โดย บริษัท Techvision Accounting

     ในส่วนของบริการ ปิดงบรายเดือน คือ บริการนี้ จะอยู่รวมกับบริการจัดทำบัญชีรายเดือนแล้ว ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการออก ปิดงบรายเดือน คือ อยู่ที่ 1,000 บาทเท่านั้น ถ้าท่านจัดทำบัญชีกับทางเรา โดยเอกสารรายการซื้อ ขาย จ่าย รับไม่เกิน 30 รายการ จากราคาที่ไม่มีงบการเงินอยู่ที่ 2,999 บาท  ทางเราจะให้ราคาพิเศษเป็น 3,999 บาทเท่านั้น สำหรับโปรโมชั่น ปิดงบรายเดือน คือ รวมถึงการจัดทำบัญชีรายเดือน พร้อมมีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ จะคอยให้คำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากรอยู่ตลอดวัน-เวลาทำการ

     การจัดทำบัญชีรายเดือนในยุคปัจจุบัน มักจะให้สำนักงานบัญชีดำเนินการให้เป็นส่วนมาก ซึ่งสำนักงานบัญชีส่วนใหญ่จะไม่มีบริการออก ปิดงบรายเดือน คือ ให้กับผู้ประกอบการเลย เพราะสำนักงานบัญชีไม่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของงบรายเดือน โดยทางเรา Techvision Accounting สำนักงานบัญชีที่พร้อมบริการบัญชีครบวงจร มีบริการ ปิดงบรายเดือน คือ รวมถึงการจัดทำบัญชีรายเดือนที่ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องตามมาฐานวิชาชีพบัญชี และยื่นภาษีประจำเดือนได้อย่างถ่วงทันเวลา พร้อมกับการ ปิดงบรายเดือน คือ ด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอากร ที่พร้อมให้บริการคุณลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ เรื่องการ ปิดงบรายเดือน คือ อะไร ไว้ใจเรา Techvision Accountingข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2564
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2564

บริษัทบัญชี ให้บริการรับ ปิดงบการเงิน 2564 สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น งบเปล่า งบมีรายได้-ค่าใช้จ่าย ทางเรามีบริการที่ครอบคลุมให้กับทุกท่าน โดยทีมงานผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องการยื่นงบการเงิน ใช้บริการ ปิดงบการเงิน 2564 กับทางเรา

14/05/2022 23:40
บริษัท Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบเปล่า คืออะไร
บริษัท Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบเปล่า คืออะไร

ปิดงบเปล่า คืออะไร ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะต้องมีผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี หรือจ้างสำนักงานบัญชีที่มีบริการรับ ปิดงบการเงินรายปี เพราะสำนักงานบัญชีจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ ปิดงบเปล่า คืออะไร

11/05/2022 17:10
การ ปิดงบเปล่า คือ อะไร
การ ปิดงบเปล่า คือ อะไร

ผู้ให้บริการ ปิดงบเปล่า คือ อะไร เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายในปีนั้นๆ และเมื่อสิ้นปีต้องดำเนินการปิดงบการเงินประจำปี ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่างบการเงินเปล่า ถึงอย่างนั้นก็ต้องดำเนินการปิดงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ให้บริการ ปิดงบเปล่า คือ สำหรับนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน

10/05/2022 17:40