สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบ หจก กับ บริษัท Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบ หจก กับ บริษัท Techvision Accounting

313 views

ปิดงบ หจก กับ บริษัท Techvision Accounting

     ปิดงบ หจก คือการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากรเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี โดยทางสำนักงานบัญชีรับ ปิดงบ หจก พร้อมบริการยื่นงบการเงินและจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้แก่ แบบ สบช.3 สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ และ ภ.ง.ด.50 นำส่งต่อกรมสรรพากร ซึ่งกิจการใดที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวตลอดปี เช่น ไม่มีรายการซื้อ-ขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็ต้อง ปิดงบ หจก เพื่อแสดงถึงการเติบโตของธุรกิจและการวางแผนดำเนินงานในอนาคต โดยเจ้าของธุรกิจสามารถนำข้อมูลจากการ ปิดงบ หจก มาบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้

เอกสารที่ต้องเตรียมในการ ปิดงบ หจก คืออะไรบ้าง

     สิ่งที่ผู้ประกอบจะต้องเตรียมสำหรับ ปิดงบ หจก คือ

1. หนังสือรับรองบริษัทเต็มชุด เพื่อประกอบการ ปิดงบ หจก

2. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 (ถ้ามี)

3. รหัสชื่อผู้ใช้ และรหัสของสรรพากร/ประกันสังคม/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4. งบการเงินปีก่อน เพื่อประกอบข้อมูลการ ปิดงบ หจก

5.เอกสารรายได้ /ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัททั้งหมด (ซื้อ-ขาย จ่ายเงิน-รับเงิน)

6.รายงานการเดินบัญชี (Bank Statemente) ปีงบปัจจุบันในนามบริษัททุกบัญชี

7.แบบยื่นเสียภาษี และใบเสร็จ  ภ.ง.ด.51/ภ.พ.30/ภ.ง.ด.1,3,53 ทุกเดือน ( ถ้ามี)

8.รายงานภาษีซื้อ -รายงานภาษีขาย

9.ใบกำกับภาษีขาย - ซื้อ ทุกเดือน

10.แบบยื่นประกันสังคม และใบเสร็จทุกเดือน

11.ไฟล์สรุปเงินเดือน/ใบสรุปการจ่ายเงินเดือน เพื่อใช้ในการ ปิดงบ หจก

12. ไฟล์บัญชีแยกประเภททั้งหมด (ปีก่อนหน้า)  ( ถ้ามี )

13.ไฟล์งบทดลองทั้งหมด (ปีก่อนหน้า)  ( ถ้ามี )

14.ทะเบียนทรัพย์สิน  ( ถ้ามี )

ค่าบริการ ปิดงบ หจก โดย บริษัท Techvision Accounting

     Techvision Accounting บริการ ปิดงบ หจก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และโปรโมชั่นค่าบริการปิดงบการเงินบริษัทจำกัด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 18,000 บาท เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยอัตราค่าบริการ ปิดงบ หจก อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึก ซึ่งค่าบริการ ปิดงบ หจก ดังกล่าวได้รวมบริการนำส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรตามกฎหมายแล้ว ทางเราพร้อมให้บริการ ปิดงบ หจก รวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาการทำบัญชี การวางแผนภาษีแบบครบวงจร

     การ ปิดงบ หจก คือการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากรเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเมื่อ ปิดงบ หจก เรียบร้อยแล้วจะต้องส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการปิดงบหรือหลีกเลี่ยงไม่ ปิดงบ หจก ก็จะได้รับโทษตามกฎหมาย โดยสามารถเลือกใช้บริการรับปิดงบการเงินของทางTechvision Accountingได้ ทางเราพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพในราคาค่า ปิดงบ หจก ย่อมเยาพร้อมโปรโมชั่นที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของผู้ประกอบการข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ผู้มีหน้าที่ในการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน สำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์

26/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)

เอกสารที่ใช้ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า)หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา เป็นต้น

18/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง อาทิ ติดต่อผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ จดทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร โดยกรณีไม่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ เมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดนั้นมีความผิด

17/05/2024 17:00