สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ 66หน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ 66

189 views

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ 66

     ปิดงบ 66 จะเกี่ยวข้องกับรายงานทางบัญชีที่แสดงรายละเอียดทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ และกระแสเงินสดของกิจการในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการ ปิดงบ 66 จะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบกระแสเงินสด โดยจะเรียบเรียงข้อมูลทางการเงินของบัญชีบริษัท หรือการจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี เพื่อจัดส่งรายละเอียด ปิดงบ 66 ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากสนใจบริการ ปิดงบ 66 สามารถติดต่อทางบริษัท Techvision Accounting ได้ เราพร้อมให้บริการ

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ปิดงบ 66 กับ Techvision Accounting

     บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง เราเป็นผู้ให้บริการด้าน ปิดงบ 66 รับทำบัญชีรายเดือน-รายปี จดทะเบียนบริษัท จดเลิกบริษัท และงานด้านบัญชีอื่นๆแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์โดยตรง เพราะการ ปิดงบ 66 มักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ทางเราจึงขอเสนอบริการรับปิดงบการเงินที่พร้อมให้บริการ ทั่วประเทศ เพียงท่านจัดเตรียมข้อมูล ปิดงบ 66 ตามที่เราแจ้ง ทางเราจะช่วยให้การบริษัทใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น และหมดกังวลในปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง โดยเราเน้นการให้บริการ ปิดงบ 66 กับลูกค้าเป็นหลัก และตรงความต้องการของลูกค้าทุกท่าน รวมถึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุด

ค่าบริการ ปิดงบ 66 โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริการ ปิดงบ 66 โดยบริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดค่าบริการเริ่มต้น 7,999 และบริษัทจำกัดราคาเริ่มต้น 8,999 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริการ ปิดงบ 66 ที่คุณลูกค้าจะได้รับ มีดังนี้

  1. จัดทำ ปิดงบ 66 ที่ได้รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  2. จัดทำเอกสารลงบัญชีสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน
  3. จัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)
  4. จัดทำเอกสารประกอบการยื่น ปิดงบ 66 แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) , บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  5. ฟรี ! ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ตลอดการใช้บริการ

     การ ปิดงบ 66 ของนิติบุคคลจะมีวันสิ้นรอบบัญชีคือวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ผู้ทำบัญชี จะต้องทำการปิดบัญชี เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) ทำการตรวจสอบ และจัดเตรียมทำเอกสารต่างๆ ในการ ปิดงบ 66 ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำเนาบอจ.5 (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) แบบภงด. 50 และงบการเงินที่ต้องได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว เพื่อนำส่งงบการเงินที่ ปิดงบ 66 เรียบร้อยแล้วให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร หากสนใจการ ปิดงบ 66 ติดต่อทางสำนักงานบัญชีได้เลยข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ผู้มีหน้าที่ในการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน สำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์

26/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)

เอกสารที่ใช้ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า)หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา เป็นต้น

18/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง อาทิ ติดต่อผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ จดทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร โดยกรณีไม่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ เมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดนั้นมีความผิด

17/05/2024 17:00