สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายในหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน

41 views

บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน

     ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน สองเดือนนับตั้งแต่ยื่นภาษีสิ้นสุดรอบบัญชี เช่น 1 มกราคม 25XX – 31 ธันวาคม 25XX มีหน้าที่ต้องยื่นแบบภายในสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี กรณียื่นผ่านแบบต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน กรณียื่นผ่านอินเทอร์เน็ตกรมสรรพากรได้ขยายกำหนดการยื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษีเพิ่มอีก 8 วัน ผู้มีหน้าที่ยื่นภาษี ภงด.51 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน 1.บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 2.บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เสียภาษีจากกำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) จริงในครึ่งปีแรก

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน กับ Techvision Accounting

     ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน กับ Techvision Accounting มีบริการภาษีและบัญชีแบบครบวงจร บริการที่ยืดหยุ่นปรับความเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบเป็นหลักแนะนำข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน เพื่อความสะดวก สบาย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์โดยตรงคอยให้คำชี้แจงรายละเอียดเอกสารได้อย่างชัดเจน การทำงานแบบแผนชัดเจนกำหนดระยะเวลาผลงาน ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีที่สุด จัดการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วที่อาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการใช้ ติดตามงานอย่างมีคุณภาพ ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน ถูกต้อง ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางใดทางหนึ่ง

ค่าบริการ ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน โดย บริษัท Techvision Accounting

     ค่าบริการ ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท สิ่งที่ท่านจะได้รับมีดังนี้ ฟรี จัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.51) ฟรี บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและภาษี ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน เพียงจัดเตรียมเอกสารที่ทางเรากำหนด ทางเราเป็นฝ่ายดำเนินการแทนตลอดจนเสร็จสิ้น ถูกต้อง แม่นยำ ประหยัดเวลา และลดอัตราความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน หากท่านใดต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทุกช่องทาง ไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกกรณีการปรึกษา

     ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน ขึ้นอยู่กับรอบระยะบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้นๆ กำหนดตามกฎหมายต้องมีการยื่นภงด.51 ภายในสองเดือนหลังจากสิ้นสุดรอบบัญชี หรือ นับเป็นจำนวน 6 เดือนตามรอบระยะบัญชีนั้นเอง ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 2.บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน เพื่อความสะดวก สบาย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานบัญชีเราได้ทุกช่องทาง เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์โดยตรงคอยให้คำชี้แจงรายละเอียดเอกสารได้อย่างชัดเจน ภงด.51 ปี 2565 ยื่นภายใน มีการบริการที่ยืดหยุ่นไม่เน้นการขายจนทำให้รู้สึกไม่สบายใจแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัท Techvision Accounting ยินดีให้บริการทุกท่านอย่างถึงที่สุดข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์
บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

การ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์ หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) เป็นแบบภาษีที่เอาไว้ยื่นภาษีเงินได้ของการประมาณการกำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ทางกรมสรรพากรรับทราบ หรือ ก็คือการเสียภาษีไว้ก่อนล่วงหน้า นิติบุคคลใดบ้างที่ต้องยื่นแบบภาษี ทางเราจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบเกี่ยวกับการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

09/08/2022 17:40
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน

ภงด.51 ปี ยื่นภายใน วันไหนนั้น กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามรอบระยะเวลาปฏิทินทั่วไปแล้ว ทางกรมสรรพากรจะมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นแต่ละปีให้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้หากต้องการใช้บริการกับทางเราในการยื่น ภงด.51 ปี ยื่นภายใน สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางการติดต่อของทางเรา

02/08/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร

ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ อะไร ในการจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใช้ในธุรกิจเมื่อจดจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้นๆ ว่าจะกำหนดทุนไว้ที่เท่าไร ทั้งนี้การกำหนดทุนจดทะเบียนบริษัทมีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรกำหนด ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ ไว้ตามความเหมาะสม

31/07/2022 17:00