สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายในหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน

28 views

บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน

     สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องมีหน้าที่ในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ต้องยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2564 กรณีที่เป็นแบบกระดาษ และกรณีที่ยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน วันที่ 8 กันยายน 2564 ส่วนผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ได้แก่ มูลนิธิหรือสมาคม เนื่องจากเสียภาษีเงินได้จากยอดรายรับ จึงไม่ต้องประมาณการกำไรหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ และผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีปีแรก และปีสุดท้ายน้อยกว่า 12 เดือน หรือรอบที่เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากรด้วย ทางบริษัทของเรามีบริการรับยื่น ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน ระยะเวลาที่กำหนด โดยทางเราจะดำเนินการให้ทั้งหมด เพียงท่านไว้วางใจให้เราเป็นผู้บริการยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน ให้ในราคาที่คุ้มค่า และประหยัดภาษีมากที่สุด

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน กับ Techvision Accounting

     บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริการรับยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยการเลือกใช้บริการของสำนักงานบัญชีในการยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน ถือเป็นบริการที่ได้รับความนิยม เพราะสะดวก สบาย และง่าย หากผู้ประกอบการไม่สะดวกดำเนินงานด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกใช้บริการยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน ของทางเราได้ เพราะเรามีทีมงานคุณภาพ ที่คอยให้บริการ พร้อมอำนวยความสะดวก ในการวางแผนภาษี เพื่อช่วยให้ท่านประหยัดภาษีมากที่สุด ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาบริหารงานมากขึ้นโดยไม่ต้องมากังวลใจเรื่องงานด้านภาษี นอกจากนี้ทางเรายังพร้อมให้คำแนะนำถึงวิธีการยื่นแบบที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการที่ไว้ใจให้เราดูแลด้านการยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน อีกด้วย

ค่าบริการ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน โดย บริษัท Techvision Accounting

     สำนักงานบัญชี Techvision Accounting มีบริการด้านบัญชีมากมาย เช่น รับทำบัญชีรายเดือน รายปี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ยื่นประกันสังคม ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริการยื่น ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ด้วยพนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษารายละเอียดสำหรับการยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน โดยมีราคาค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,500 บาท ซึ่งอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจหรือตามที่ได้ตรงกันไว้ หากผู้ประกอบกิจการมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดการ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน ได้ตลอด 

     ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเช่น บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ 2 ครั้ง คือ ครึ่งปีแรก เรียกยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.51 และปลายปี เรียกยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.50 โดยจะต้องทำการยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ยื่น หรือยื่นล่าช้าอาจจะต้องเสียค่าเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มอีกด้วย โดยแบบ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน วันที่ 31 สิงหาคม หากยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตจะขยายเวลาออกไปอีก 8 วัน ทางบริษัท Techvision Accounting ของเราก็มีบริการรับยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน ที่พร้อมช่วยวางแผนภาษีให้กิจการของท่านประหยัดมากที่สุด และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์
บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

การ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์ หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) เป็นแบบภาษีที่เอาไว้ยื่นภาษีเงินได้ของการประมาณการกำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ทางกรมสรรพากรรับทราบ หรือ ก็คือการเสียภาษีไว้ก่อนล่วงหน้า นิติบุคคลใดบ้างที่ต้องยื่นแบบภาษี ทางเราจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบเกี่ยวกับการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

09/08/2022 17:40
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร

ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ อะไร ในการจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใช้ในธุรกิจเมื่อจดจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้นๆ ว่าจะกำหนดทุนไว้ที่เท่าไร ทั้งนี้การกำหนดทุนจดทะเบียนบริษัทมีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรกำหนด ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ ไว้ตามความเหมาะสม

31/07/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting จองชื่อบริษัท คือ
บริษัท Techvision Accounting จองชื่อบริษัท คือ

จองชื่อบริษัท คือ อะไร สำคัญหรือไม่นั้น นอกจากเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ขั้นตอนแรกๆ ของการดำเนินการคือการจองชื่อบริษัท หากชื่อที่ใช่ตรงกับชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ได้ทำการจดทะเบียนไปแล้วนั้น จะไม่สามารถนำชื่อมาใช้ได้อีก ดังนั้นควรตรวจสอบชื่อและ จองชื่อบริษัท คือ ก่อนการดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ

30/07/2022 17:00