สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting หลักสูตรการปิดงบการเงินหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting หลักสูตรการปิดงบการเงิน

34 views

บริษัท Techvision Accounting หลักสูตรการปิดงบการเงิน

     หลักสูตรการปิดงบการเงิน สำหรับผู้ทำบัญชีหลายๆ ท่านที่มักจะประสบปัญหาในเรื่องของการปิดบัญชีไม่รู้ว่าจะปรับปรุงรายการต่างๆในวันสิ้นงวดอย่างไร ทางเราจึงพัฒนา หลักสูตรการปิดงบการเงิน นี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปิดบัญชี เทคนิคในการปรับปรุงรายการต่างๆ พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบ รวมถึงเทคนิคในการทำงบการเงิน ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ เป็น หลักสูตรการปิดงบการเงิน ที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานปิดงบการเงินได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะให้สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวางแผน และการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทางบริษัท Techvision Accounting ยินดีบริการ หลักสูตรการปิดงบการเงิน เพื่อช่วยผู้ที่สนใจได้เลือกใช้บริการ

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ หลักสูตรการปิดงบการเงิน กับ Techvision Accounting

     การเลือกใช้บริการ หลักสูตรการปิดงบการเงิน กับ Techvision Accounting นั้นจะช่วยให้ผู้ที่สนใจในหลักสูตรได้เลือกใช้บริการอย่างสะดวก ง่าย และรวดเร็ว โดย หลักสูตรการปิดงบการเงิน กับทางบริษัทของเราจะดำเนินการเกี่ยวกับการปิดงบการเงิน การจดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน รับทำบัญชีทั้งรายปี และรายเดือน วางแผนภาษี รวมไปถึงเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจทุกประเภท ภายใต้กฎหมายทางบัญชี สำหรับบริษัทของเราจะมีการอบรม หลักสูตรการปิดงบการเงิน ให้นักบัญชีอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษากับทางเราได้ทุกช่องทาง เราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเรื่อง หลักสูตรการปิดงบการเงิน ตลอด

ค่าบริการ หลักสูตรการปิดงบการเงิน โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริษัท Techvision Accounting จำกัด บริการ หลักสูตรการปิดงบการเงิน ในราคาค่าปิดงบการเงินในบริษัทเริ่มต้น 14,000 บาท และ 12,000 บาท สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึก พร้อมทั้งให้คำแนะนำ หลักสูตรการปิดงบการเงิน ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบกิจการ และผู้ที่สนใจในราคาที่คุ้มค่า โดยทางสำนักงานบัญชีของเราเน้นเรื่องหลักสูตรการปิดงบการเงิน มาตรฐาน ความถูกต้อง และรวดเร็วในการให้บริการเป็นหลัก

     หลักสูตรการปิดงบการเงิน เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงานจริง และให้คำปรึกษาตลอดการอบรม เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทุก หลักสูตรการปิดงบการเงิน ของเรา ทีมงานจะตั้งใจจัดทำเนื้อหาให้ออกมาดีที่สุด และเหมาะกับทุกคนที่สนใจ และต้องการความรู้แบบครบถ้วน บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ผู้ให้บริการ หลักสูตรการปิดงบการเงิน ยินดีให้คำแนะนำในทุกเรื่องด้านการจัดทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีรายเดือน การปิดงบการเงิน การจดทะเบียนบริษัท โดยทางสำนักงานบัญชีของเรายินดีให้บริการหลักสูตรการปิดงบการเงิน และการจัดทำบัญชีทุกประเภทข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564
บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 หน้าที่ความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ต้องจัดทำการประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ โดยต้องนำส่งภายในระยะเวลากำหนดของทางกรมสรรพากร โดยเป็นการประมาณการกึ่งของของกำไร(ขาดทุน) เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือใช้บริการ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 กับทางสำนักงานบัญชีได้เหมือนกัน

02/07/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ

ภงด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือนแรกของรอบบัญชี) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้กับกรมสรรพากรล่วงหน้าสำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก ซึ่งหลังจากนั้นจึงคำนวณค่าภาษีอีกครั้งเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภงด.50) ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการยื่น ภงด.51 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

30/06/2022 17:45
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือเข้าใจง่าย ๆ ว่าในการ ยื่นแบบ ภงด.51 ให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก และต้องยื่นเมื่อใด การ ยื่นแบบ ภงด.51 ต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 (หากยื่นไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดนี้จะมีเบี้ยปรับ+เงินเพิ่ม) ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565

29/06/2022 17:20