สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่หน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่

27 views

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่

     การจดทะเบียนบริษัทหรือการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ นั้นเป็นการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล สำหรับธุรกิจที่เริ่มมีการเติบโต และต้องการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า จึงเริ่มมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดมากขึ้น ซึ่งการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ นั้นคือจะแบ่งผู้เป็นหุ้นส่วนเป็น 2 จำพวกได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนที่จำกัดความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วน และผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนที่ต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน และผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ โดยสามารถไปดำเนินการยื่นขอ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ ได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารที่ต้องใช้ในการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ กับ Techvision Accounting

     เอกสารที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ในการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ กับทาง Techvision Accounting จะประกอบไปด้วยชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ของผู้เป็นหุ้นส่วน จำนวนทุนจดทะเบียนและสัดส่วนของเงินทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน แผนที่ตั้งกิจการ ตราประทับห้างหุ้นส่วน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า เป็นต้น ซึ่งเอกสารเหล่านี้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มการจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนให้ครบถ้วนก่อนไปดำเนินการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ เพื่อให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถใช้บริการทางสำนักงานบัญชีเทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง รับ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ ได้ ทางเรายินดีให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของท่านมากที่สุด พร้อมทั้งช่วยวางแผนการจัดทำบัญชี และภาษีให้ท่านประหยัดที่สุด หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนของการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ สามารถสอบถามรายละเอียดก่อนได้

ค่าบริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริษัท Techvision Accounting จำกัด ให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ ในราคาเริ่มต้น 3,499 บาท ใช้ระยะเวลา 1 - 3 วัน หลังได้รับเอกสารครบถ้วน เพียงท่านเตรียมเอกสารบางรายการให้กับทางเราแล้ว เราจะดำเนินการจดทะเบียนให้จนแล้วเสร็จ ซึ่งราคานี้รวมค่าธรรมเนียม และแถมฟรีตราประทับพร้อมหมึกในตัว ซึ่งอัตราค่าบริการในการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนหรือตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามความเหมาะสม กรณีไม่ต้องการยื่นแล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยื่น จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ หรือสามารถเลือกยื่นได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก

     การ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ จะแบ่งเป็น 2 จำพวก คือจำกัดความรับผิดชอบ และไม่จำกัดความรับผิดชอบ  โดยสามารถไปดำเนินการยื่นขอ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ ได้ที่กรมพัฒน์ตามที่ตั้งของกิจการได้ หากไม่สะดวกสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการจดทะเบียนแทนได้ หรือเลือกใช้บริการทางบริษัท Techvision Accounting ให้เป็นผู้ดำเนินการแทนทั้งการไปจดทะเบียนและจัดทำแบบฟอร์ม ทางเรายินดีให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ ในราคาที่คุ้มค่า อีกทั้งทางผู้ประกอบธุรกิจที่จะ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่าไหร่ จะต้องจัดทำตราประทับด้วย หากไม่มีอาจจะไม่สามารถดำเนินการขอจดทะเบียนได้ข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน

บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนอื่นๆ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด ด้วยทีมงานที่คอยให้คำแนะนำบริการ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี อยาก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน เลือกสำนักงานบัญชีของเรา

27/06/2022 17:00
ทำความเข้าใจความหมายว่า ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.
ทำความเข้าใจความหมายว่า ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.

ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก. เนื่องจากเป็นกิจการที่มีความน่าเชื่อถือด้านการเงินมากกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว เนื่องจากผู้เป็นหุ้นส่วนจะรับผิดชอบในหนี้สินและภาระต่าง ๆ แต่จะมีอิสระในการตัดสินใจ และสามารถแสดงความคิดเห็น บริหารจัดการกันได้อย่างอิสระภายใต้เงื่อนไขที่จัดทำสัญญาไว้ ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.

21/06/2022 17:05
ขั้นตอนการ จดทะเบียน หจก เอกสาร
ขั้นตอนการ จดทะเบียน หจก เอกสาร

จดทะเบียน หจก เอกสาร จะเห็นว่าในแต่ละขั้นตอนในการเริ่มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีความสำคัญและจำเป็นต่อผู้ประกอบกิจการ ซึ่งจะต้องทำการวางแผนและทำความเข้าใจในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะมีวิธีที่จะต้องเริ่มจากการดำเนินผ่านเว็บไซต์อย่างเช่น การจองชื่อนิติบุคคลรวมไปถึงการดำเนินการที่สำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์โดยตรง จดทะเบียน หจก เอกสาร

19/06/2022 17:00