สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท Techvision Accounting

270 views

ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท Techvision Accounting

     ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องปิดงบการเงิน กล่าวคือ รายงานที่แสดงสถานะทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการ ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน ไม่ใช่เพียงหน้าที่ทางกฎหมายที่ต้องยื่นรายงานต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้น แต่ยังใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ด้วย เนื่องจากผู้ประกอบการจะได้เห็นถึงสถานะที่แท้จริงทางการเงินของธุรกิจผ่าน ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน มีทิศทางเป็นอย่างไร ควรพัฒนาแก้ไขในจุดบกพร่องใด หรือควรเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยงบการเงินนั้นจะประกอบไปด้วยงบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งกฎหมายจะกำหนดให้ ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน ปีละ 1 ครั้ง

ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน ต้องดำเนินการภายในกี่วัน?

     ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน คำถามสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบ และนักบัญชีที่ทำหน้าที่ยื่นรายงานต้องรู้สิ้นรอบบัญชีคืออะไร เพื่อการยื่นรายงานปิดงบการเงินที่ถูกต้อง โดยหลักๆ คือ กฎหมายกำหนดให้ ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน ปีละ 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเปิดงบการเงินไปอีก 12 เดือน จนครบรอบบัญชี และการปิดงบการเงินจะปิดเดือนไหนก็ได้ “แต่ห้ามปิดเกิน 12 เดือน” นับจากวันที่เริ่มเปิดงบ และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน อีกเล็กน้อย คือ เดือนที่ปิดงบการเงินจะต้องตรงกันทุกปี เช่น ปีนี้ปิดงบเดือนพฤษภาคม ปีหน้าก็ต้องปิดงบเดือนพฤษภาคมเช่นกัน และเมื่อ ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน เรียบร้อยแล้ว จะมีเวลายื่นรายงานให้แก่กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 150 วัน โดยนับจากวันสิ้นรอบบัญชี

ค่าบริการ ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ Techvision Accounting

     Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท โดยอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึก ซึ่งข้อดีของการ ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน ทำให้สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าบุคคลธรรมดา ทางเรายินดีให้คำปรึกษาด้านการปิดงบการเงินที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบกิจการในราคาที่คุ้มค่า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางโดยมีเจ้าหน้าที่นักบัญชีคอยตอบคำถามพร้อมให้คำแนะนำแนวทางเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจนั้น ๆ สำหรับการปิดงบ ห้างหุ้นส่วน จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ให้เราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับการปิดงบการเงิน

     ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน ไม่ใช่เพียงหน้าที่ทางกฎหมายที่ต้องยื่นรายงานต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้น แต่ยังใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ด้วย โดยงบการเงินนั้นจะประกอบไปด้วยงบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งกฎหมายจะกำหนดให้ ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน ปีละ 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเปิดงบการเงินไปอีก 12 เดือน จนครบรอบบัญชี และการปิดงบการเงินจะปิดเดือนไหนก็ได้ “แต่ห้ามปิดเกิน 12 เดือน” นับจากวันที่เริ่มเปิดงบ และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน อีกเล็กน้อย คือ เดือนที่ปิดงบการเงินจะต้องตรงกันทุกปี เช่น ปีนี้ปิดงบเดือนพฤษภาคม ปีหน้าก็ต้องปิดงบเดือนพฤษภาคมเช่นกัน สำหรับ ปิดงบ ห้างหุ้นส่วนข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ผู้มีหน้าที่ในการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน สำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์

26/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)

เอกสารที่ใช้ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า)หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา เป็นต้น

18/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง อาทิ ติดต่อผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ จดทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร โดยกรณีไม่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ เมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดนั้นมีความผิด

17/05/2024 17:00