สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบ 2566 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบ 2566 กับ Techvision Accounting

81 views

ปิดงบ 2566 กับ Techvision Accounting

     ปิดงบ 2566 ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2566 สำหรับบริษัทที่ไม่มีการออกหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ไม่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากมีการแก้ไข ปิดงบ 2566 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 มาตรา 1175 ส่งผลให้บริษัทจำกัดทั่วไปที่ไม่มีการออกหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ปิดงบ 2566 ซึ่งกฎหมายบังคับให้เรียกประชุมใหญ่โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัท ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน  กล่าวคือ ปิดงบ 2566 ไม่ได้บังคับให้ต้องเรียกประชุมผ่านการลงโฆษณาประกาศในหนังสือพิมพ์อีกต่อไป

กรณียื่น ปิดงบ 2566 ไม่ทันต้องทำอย่างไรบ้าง?

     ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามคือการ ปิดงบ 2566 เมื่อทำธุรกิจในนามนิติบุคคลอย่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ่งที่ต้องทำตามกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทุกปี คือการ ปิดงบ 2566 และการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งการยื่นงบการเงินหรือภาษีประจำปีนั้นกฎหมายมีกำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน ถ้ายื่น ปิดงบ 2566 เลยกำหนดเวลาก็จะมีโทษตามกฎหมายเป็นค่าปรับ จาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร ทั้งนี้เมื่อได้หมายเรียกจากตำรวจเศรษฐกิจควรไปรับทราบข้อกล่าวหา เรื่องการ ปิดงบ 2566 ล่าช้า ซึ่งหากไม่ยอมดำเนินการจะมีกระบวนการดังนี้

  • ออกหมายเรียกครั้งที่ 1
  • หากผ่านไปประมาณ 1 เดือนยังไม่มาพบจะออกหมายเรียกครั้งที่ 2
  • หากออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ยังไม่มาพบก็จะเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานออกหมายจับและส่งฟ้องศาล

ค่าบริการ ปิดงบ 2566 โดย บริษัท Techvision Accounting

     ปิดงบ 2566 โดยสำนักงานบัญชี Techvision Accounting ในราคาเริ่มต้นสำหรับบริษัท 8,999 บาท สำหรับธุรกิจไม่มีรายได้ และสำหรับธุรกิจมีรายได้ราคาเริ่มต้น 18,000 บาท โดยอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึกทางเรายินดีให้คำแนะนำด้านการ ปิดงบ 2566 ที่เป็นประโยชน์กับกิจการในราคาที่คุ้มค่าหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดงบการเงินได้ตลอดทุกช่องทาง โดยเราจะเน้นเรื่องมาตรฐานและความถูกต้องในการ ปิดงบ 2566 เป็นหลัก

     ปิดงบ 2566 ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2566 สำหรับบริษัทที่ไม่มีการออกหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ไม่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรณียื่น ปิดงบ 2566 ไม่ทันตามกำหนดการและได้รับหมายเรียกจากตำรวจเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการควรไปรับทราบข้อกล่าวหา หากไม่ยอมดำเนินการอาจจะเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานออกหมายจับและส่งฟ้องศาล ซึ่งเมื่อดำเนินการ ปิดงบ 2566 ล่าช้าจะมีโทษค่าปรับ จาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร เป็นต้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปิดงบ 2566 กับ Techvision Accounting ได้ทุกช่องทาง โดยค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารข่าวสารล่าสุด

ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting
ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting

ปิดงบ คืออะไร ผู้ที่ดำเนินธุรกิจในนามบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่ต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดย ปิดงบ คืออะไร ถือเป็นเอกสารสำคัญในการวิเคราะห์กิจการ

02/12/2023 17:00
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting

ปิดงบ 2565 ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการทางด้านบัญชีที่จะต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีทั้งผู้จัดทำบัญชี และมีผู้ตรวจสอบบัญชี หากธุรกิจหรือองค์กรใดไม่ดำเนินการยื่น ปิดงบ 2565 หรือไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่ามีความผิดและมีโทษปรับตามกฎหมาย

27/11/2023 17:00
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting

ปิดงบ ทำยังไง จะต้องถูกสอบโดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” ก่อนที่กิจการจะสามารถนำส่งให้กับหน่วยงานภายนอกได้ กรณีกิจการยังไม่ได้ดำเนินการทางบัญชีใช้จะเรียกว่า “งบเปล่า” ผู้ประกอบการก็ยังต้องมีหน้าที่ปิดงบ ทำยังไงประจำทุกปีอยู่ดี

26/11/2023 17:00