สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

รับปิดงบเปล่า บริษัท กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

รับปิดงบเปล่า บริษัท กับ Techvision Accounting

70 views

รับปิดงบเปล่า บริษัท กับ Techvision Accounting

     การ รับปิดงบเปล่า บริษัท ปัญหาใหญ่อีกหนึ่งอย่างของนิติบุคคลที่ยังไม่มีรายรับรายจ่าย หรือบางรายจดบริษัทนิติบุคคลเพื่อใช้ในการเข้าประมูลงาน รวมถึงจดทะเบียนนิติบุคคลไว้เพื่อรับงานแต่ยังไม่ได้เริ่มรับงานเสียที จึงอาจละเลยการทำบัญชีและ รับปิดงบเปล่า บริษัท โดยคิดว่าไม่มีรายรับรายจ่ายก็ไม่จำเป็นต้องทำ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จดทะเบียนบริษัทต้องจัดทำบัญชีส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อถึงรอบ รับปิดงบเปล่า บริษัท ประจำปีให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดยต้องมีผู้ทำบัญชีจัดทำงบเปล่าและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีพร้อมเซ็นรับรอง จากนั้นส่งให้กรรมการ (เจ้าของกิจการ) อนุมัติ รับปิดงบเปล่า บริษัท

กำหนดการนำส่ง รับปิดงบเปล่า บริษัท

     เมื่อ รับปิดงบเปล่า บริษัท อนุมัติเสร็จสิ้นต้องดำเนินการส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือนระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่สิ้นรอบบัญชี ต้องให้เสร็จไม่เกิน 5 เดือน โดยยื่น รับปิดงบเปล่า บริษัท ลายเซ็นผู้สอบ และ บอจ.5 ผ่านทางออนไลน์ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ในส่วนกรมสรรพากร ต้องยื่นส่งงบการเงิน และภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี ทั้งนี้กรณีไม่ รับปิดงบเปล่า บริษัท ตามเวลาที่กำหนดแล้วตรวจสอบพบผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าปรับ 2 ส่วนคือ นำส่งงบการเงินล่าช้าและนำส่งภาษีช้า ซึ่งอัตราค่าปรับจะแตกต่างกันตามระยะเวลาที่ล่าช้า เช่น

  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน จะมีการปรับทั้งผู้จัดทำบัญชี และกรรมการผู้จัดการในอัตราไม่เกิน 2,000 บาท
  • กรมสรรพากร หากมีการยื่นแบบล่าช้าระยะเวลา 7 วัน เสียค่าปรับ 2,000 บาท สำหรับ รับปิดงบเปล่า บริษัท

ค่าบริการรับ รับปิดงบเปล่า บริษัท โดย บริษัท Techvision Accounting

     Techvision Accounting รับปิดงบเปล่า บริษัท ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท เพียงจัดเตรียมเอกสาร ซื้อ – ขาย และ statement กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแนบภาษีซื้อ - ขาย ให้ทางเราเพิ่มเติม ตามรอบระยะเวลาบัญชีให้ทางเราเท่านั้น เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นทางเราจะส่ง รับปิดงบเปล่า บริษัท ให้กรรมการเซ็นชื่ออนุมัติ เพื่อนำยื่นต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลการยื่นภาษีและวางแผนภาษีกับทางเราได้ตลอดอายุการใช้งาน ทั้งนี้การ รับปิดงบเปล่า บริษัท จะไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป

     กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จดทะเบียนบริษัทต้องจัดทำบัญชีและ รับปิดงบเปล่า บริษัท เพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดยต้องมีผู้ทำบัญชีจัดทำงบเปล่าและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีพร้อมเซ็นรับรอง จากนั้นส่งให้กรรมการ (เจ้าของกิจการ) อนุมัติ รับปิดงบเปล่า บริษัท เพื่อนำส่งให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือนระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่สิ้นรอบบัญชี ต้องให้เสร็จไม่เกิน 5 เดือน โดยยื่น รับปิดงบเปล่า บริษัท ลายเซ็นผู้สอบ และ บอจ.5 ผ่านทางออนไลน์ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ในส่วนกรมสรรพากร ต้องยื่นส่งงบการเงิน และภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี กรณีไม่ รับปิดงบเปล่า บริษัท ตามเวลาที่กำหนดแล้วตรวจสอบพบผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าปรับ 2 ส่วนคือ นำส่งงบการเงินล่าช้าและนำส่งภาษีช้า ซึ่งอัตราค่าปรับจะแตกต่างกันตามระยะเวลาที่ล่าช้าข่าวสารล่าสุด

ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting
ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting

ปิดงบ คืออะไร ผู้ที่ดำเนินธุรกิจในนามบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่ต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดย ปิดงบ คืออะไร ถือเป็นเอกสารสำคัญในการวิเคราะห์กิจการ

02/12/2023 17:00
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting

ปิดงบ 2565 ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการทางด้านบัญชีที่จะต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีทั้งผู้จัดทำบัญชี และมีผู้ตรวจสอบบัญชี หากธุรกิจหรือองค์กรใดไม่ดำเนินการยื่น ปิดงบ 2565 หรือไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่ามีความผิดและมีโทษปรับตามกฎหมาย

27/11/2023 17:00
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting

ปิดงบ ทำยังไง จะต้องถูกสอบโดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” ก่อนที่กิจการจะสามารถนำส่งให้กับหน่วยงานภายนอกได้ กรณีกิจการยังไม่ได้ดำเนินการทางบัญชีใช้จะเรียกว่า “งบเปล่า” ผู้ประกอบการก็ยังต้องมีหน้าที่ปิดงบ ทำยังไงประจำทุกปีอยู่ดี

26/11/2023 17:00