สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

จดvat เอกสาร ปี67 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

จดvat เอกสาร ปี67 กับ Techvision Accounting

55 views

จดvat เอกสาร ปี67 กับ Techvision Accounting

     เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมในการ จดvat เอกสาร ปี67 มีดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดฉบับเต็ม (ชุดจดจัดตั้ง) อายุไม่เกิน 6 เดือนเพื่อใช้ในการ จดvat เอกสาร ปี67
  3. สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ ปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า)
  4. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่เป็นสถานประกอบการ (กรณีเจ้าของให้ใช้โดยไม่ได้ค่าตอบแทน)
  5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ตั้ง
  6. แผนที่ตั้ง รวมถึงภาพถ่ายสถานประกอบการแสดงให้เห็นบ้านเลขที่ ซึ่งติดป้ายชื่อชัดเจนแล้ว

       หากผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสาร จดvat เอกสาร ปี67 ครบถ้วนก็จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอน และเอกสารที่ใช้สามารถเลือก จดvat เอกสาร ปี67 กับเทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ได้ทุกช่องทาง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการ จดvat เอกสาร ปี67 โดย VAT หมายถึงอะไร?

     จดvat เอกสาร ปี67 หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ คือ ภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากรซึ่งจัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการในประเทศและการนำเข้าสินค้า โดยผู้ประกอบการที่เข้าหลักเกณฑ์ต้อง จดvat เอกสาร ปี67 คือ กิจการไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มกับกิจการที่มียอดขายทั้งปีเกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องดำเนินการ จดvat เอกสาร ปี67 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านบาท และมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีรวมถึงจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายด้วยโดยต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป การ จดvat เอกสาร ปี67 สามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ จดที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือจด VAT นิติบุคคล ผ่านอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์กรมสรรพากรก็ได้

ค่าบริการ จดvat เอกสาร ปี67 กับ Techvision Accounting

     บริการรับ จดvat เอกสาร ปี67 เริ่มต้นเพียง 5,500 บาท และงานจดทะเบียนบริษัททุกประเภททำบัญชีรายเดือน-รายปี ขึ้นทะเบียนนายจ้างส่วนกรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการของทางเรา)หากให้จัดเตรียมเอกสารให้ โดยคุณลูกค้าไปดำเนินการ จดvat เอกสาร ปี67 ด้วยตนเองราคาค่าบริการจะอยู่ที่ 2,000 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งราคาค่าบริการ จดvat เอกสาร ปี67 อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจหรือแพ็กเกจที่เลือกตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ

     เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมในการ จดvat เอกสาร ปี67 เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด อายุไม่เกิน 6 เดือนเพื่อใช้ในการ จดvat เอกสาร ปี67 สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่เป็นสถานประกอบการ สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ แผนที่ตั้ง รวมถึงภาพถ่ายสถานประกอบการแสดงให้เห็นบ้านเลขที่ ซึ่งติดป้ายชื่อชัดเจนแล้ว ซึ่ง จดvat เอกสาร ปี67 หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ คือ ภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากรซึ่งจัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการในประเทศและการนำเข้าสินค้า โดยผู้ประกอบการที่เข้าหลักเกณฑ์ต้อง จดvat เอกสาร ปี67 คือ กิจการไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มกับกิจการที่มียอดขายทั้งปีเกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องดำเนินการภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีรายได้เกินข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท คือ ใช้สถานที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการ ใช้สถานที่ผลิตสินค้าหรือวัสดุ และใช้สถานที่เป็นคลังเก็บสินค้า เป็นต้นสำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา

18/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออก สำหรับ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01

14/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ ยื่นแบบกระดาษที่กรมสรรพากรเขตพื้นที่ตั้งกิจการ ใช้เวลาอนุมัติภายในวันที่ยื่นจดทะเบียนและ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน ยื่นแบบออนไลน์ใช้เวลา 7-10 วันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารและคิวรอการจดทะเบียน ณ ช่วงเวลานั้น

13/07/2024 17:00